Koronavirus – Kansallisarkiston toimenpiteet

Kansallisarkistolle asiakkaiden, henkilöstön ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden aineistojen turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Tiedotamme tällä sivulla toimenpiteistämme koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Kansallisarkistossa on perustettu häiriötilanteen johtoryhmä, joka seuraa aktiivisesti tilannetta ja viranomaisohjeistusta sekä koordinoi varautumistoimia.


25.3.2020: Ulkopuolisten toimijoiden työskentely Kansallisarkiston tiloissa

Ulkopuolisten toimijoiden Kansallisarkiston tiloissa suorittamat työt voivat jatkua normaalisti, kunhan noudatetaan Kansallisarkiston turvallisuusohjeistusta. Töistä sovitaan aina etukäteen. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi erityishuomiota on kiinnitettävä siihen, että:

  • Tiloihin saapuvat eivät saa kuulua THL:n ohjeistuksessa mainittuihin riskiryhmiin
  • Kukaan tulijoista ei saa kärsiä flunssan oireista
  • Tiloihin ei saa tulla, mikäli on oleskellut ulkomailla viimeisen kahden viikon aikana tai muuten epäilee erityistä altistusta virukselle
  • Hyvä käsihygienia on tärkeää ja erityisesti käsien huolellinen peseminen saippualla ja kuivaus
  • Käsidesiä on saatavilla Kansallisarkiston tiloissa

Kansallisarkiston tutkijasalit ja muu paikan päällä tapahtuva asiakaspalvelu on kuitenkin suljettuna 17.3.2020 lukien. Näiden palvelujen avaamisesta uudelleen tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja: toimitilapäällikkö John Laquist, 050 530 0472


18.3.2020: Poikkeusolojen vaikutukset Kansallisarkiston koulutus- ja kurssitoimintaan

Kansallisarkisto peruu asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkintoon kuuluvan yleisen tenttipäivän 27.3.2020. Korvaavaa tenttitilaisuutta ei järjestetä. Huhti- ja toukokuun tenttitilaisuudet pyritään järjestämään aikaisemmin ilmoitetun aikataulun mukaisesti, mikäli yleinen tilanne sen sallii.

Kansallisarkisto peruu kaikki läsnäoloa vaativat koulutustilaisuudet toukokuun 2020 loppuun saakka. Peruuntuvat koulutukset siirretään pidettäväksi syksyllä 2020 seuraavasti:

  • Helsingissä 10.3. alkaneen asiakirjahallinnan peruskurssin toinen lähiopetuspäivä siirtyy pidettäväksi 3.9.2020
  • Oulussa järjestettävä asiakirjahallinnan peruskurssi siirtyy kokonaan pidettäväksi 1.–24.9.2020

Asiakirjahallinnan peruskurssi 8.9.–1.10.2020 pidetään Helsingissä koulutusohjelman mukaisesti.

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon lopettamiseen liittyviä määräaikoja on tänään jatkettu viidellä kuukaudella. Nyt suoritusoikeutta voi hakea 31.10.2020 mennessä. Lisätietoja tiedotteesta.


17.3.2020: Kansallisarkisto keskeyttää asiakaspalvelun toimipaikoissaan – palvelu verkossa jatkuu

Kansallisarkisto on sulkenut kaikki toimipaikkansa asiakkailta 17.3.2020 lukien. Toimipaikat pysyvät suljettuina vähintään kuukauden. Sulku koskee kaikkea Kansallisarkiston tiloissa tapahtuvaa fyysistä asiointia, tutkimusta ja tapahtumia.

Toimipaikkojen sulkemisella pyritään hidastamaan koronavirusepidemian leviämistä. Pahoittelemme tilanteesta asiakkaille koituvaa haittaa.

Toimipaikkojen asiakaspalvelun keskeyttämisen vaikutukset

Kansallisarkisto ei ota toistaiseksi vastaan uusia tutkijasalitilauksia, kaukolainatilauksia tai niihin liittyviä käyttöoikeushakemuksia.

Tutkijasali- ja kaukolainat

Toimipaikoissa tutkijasalilainat palautetaan makasiineihin. Sen sijaan asiakkaiden kaukolainoja ei palauteta, vaan niiden laina-aikaa jatketaan 14.4. alkaen eteenpäin 4 viikkoa.

Astia-verkkopalvelu

Astia-verkkopalvelussa ei voi sulun aikana tehdä uusia tutkijasalitilauksia, kaukolainatilauksia tai niihin liittyviä käyttöoikeushakemuksia. Muutoin Astia on käytettävissä normaalisti.

Palvelu verkossa jatkuu

Kansallisarkisto jatkaa asiakkaidensa palvelemista verkossa, sähköpostitse ja puhelimitse. Palvelujen häiriötön toiminta pyritään varmistamaan. Poikkeukselliset olosuhteet saattavat vaikuttaa palveluihimme hidastavasti. Varmistamme ensisijaisesti, että kansalaisten oikeusturvan ja hallinnon toimivuuden kannalta kriittiset palvelut turvataan.

Tiedotamme viivytyksettä tällä sivulla, mikäli palveluihin tulee muutoksia.

Kansallisarkiston yhteystiedot

Tutustu Kansallisarkiston sähköisiin palveluihin

Lisätietoja

Johtaja Juhani Tikkanen, Kansallisarkisto
puh. 050 4688761
sähköposti etunimi.sukunimi(at)arkisto.fi


16.3.2020 Asiakaspalvelun keskeyttäminen Kansallisarkiston toimipaikoissa 17.3.2020 alkaen


16.3.2020 Vaasan toimipaikan asiakaspalvelu on suljettu 17.-20.3.2020.


13.3.2020 Koronavirus – Kansallisarkiston toimenpiteet

Kansallisarkiston asiakkaita kehotetaan ensisijaisesti käyttämään verkkopalveluita tai olemaan yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse palvelun saamiseksi.

Jos kuulut riskiryhmään, kärsit flunssan oireista, olet oleskellut ulkomailla viimeisen kahden viikon aikana tai muuten epäilet erityistä altistusta virukselle pyydämme jäämään kotiin.

Muistutamme, että hyvä käsihygienia on tärkeää ja erityisesti käsien huolellinen peseminen saippualla ja kuivaus. Lisäksi käsidesiä on saatavilla Kansallisarkiston yleisissä tiloissa. Huolehtimalla käsihygieniasta huomioit myös muiden terveyttä.

Toimenpiteitä 13.3.2020

Toimipaikkojen aukiolo

Kansallisarkiston toimipaikat ovat toistaiseksi avoinna normaalisti Helsingissä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Mikkelissä, Oulussa ja Turussa. Saamelaisarkisto Inarissa on suljettu toistaiseksi.

Tapahtumat Kansallisarkistossa

Valtaosa tiloissamme järjestettävistä tapahtumista perutaan tai siirretään. Kansallisarkisto suosii kokousten ja muiden kokoontumisten järjestämistä etäyhteyksin.

Työmatkustus

Erityisillä tartunta-alueilla matkustaneiden kansallisarkistolaisten karenssiaika on kaksi viikkoa ja muualla ulkomailla matkustaneiden 10 päivää. Kansallisarkiston työntekijät eivät matkusta ulkomaille maaliskuun aikana. Kotimaanmatkat korvataan etäkokouksilla.

Etätyö

Riskiryhmät siirtyvät etätyöhön maaliskuun loppuun asti. Muuta henkilöstöä kehotetaan etätöihin mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot palveluista

Johtaja Juhani Tikkanen, puh 050 4688761

Lisätiedot varautumisesta

Hallintojohtaja Immo Aakkula, puh 050 5023 146