Våra utställningar

Fredsföredraget i Tartu 100 år

14.10.2020–15.1.2021, forskarsalens foajé, Riksarkivets huvudbyggnad, Fredsgatan 17, Helsingfors

Fredsföredraget i Tartu undertecknades de 14 oktober 1920. Riksarkivets utställning presenterar bakgrunden till fredsförhandlingarna mellan Finland och Sovjetryssland och dokument relaterade till dem.

 


Dokumentgömman på Själö

30.10.2020–30.4.2021, entréhall, Riksarkivets verksamhetsställe i Åbo, Aningaisgatan 11

Utställningen omfattar en dokumentgömma som hittades på Själö i Nagu (nuv. Pargas) år 2010. Dokumenten hade placerats i en plåtburk som gömts under en sten mitt i skogen. Fyndet hör till samlingarna vid Skärgårdshavets forskningsinstitut vid Åbo universitet.

Innehållet i flaskorna kunde öppnas och dokumenteras vid Riksarkivet först 2018 med extern finansiering. En levnadsbeskrivning om Saima Rahkonen, som skrev breven, presenteras närmare i journalisten Susan Heikkinens faktabok Pullopostia Seilin saarelta (SKS, 2020).  I sin bok Seili – elon kirjoa (Kustannus Aarni, 2020) berättar även emeritusprofessor Ilppo Vuorinen, som gjorde fyndet, om fyndets olika skeden.

Själö sjukhus arkiv har deponerats i samlingarna på Riksarkivets verksamhetsställe i Åbo.

Själö-utställning i Riksarkivets verksamhetsställe i Åbo.

Utställning om papperets historia

Permanent utställning, föreläsningsalens foajé, Riksarkivets huvudbyggnad, Fredsgatan 17, Helsingfors

Basutställning har sammanställts av Oy Keskuslaboratorio - Centrallaboratorium Ab:s (KLC) samling som omfattar en betydelsefull pappershistorisk samling och en boksamling om tillverkning och identifiering av papper.