Våra utställningar

Musketörernas tid – kartor från 1500- och 1600-talet

8.9–29.10.2020, Riksarkivets utställningslokalen, Fredsgatan 17, Helsingfors

Utställningen är öppen tisdag till torsdag klockan 11–15 och för små grupper enligt överenskommelse

Riksarkivets utställning Musketörernas tid – kartor från 1500- och 1600-talet presenterar Timo Reenpääs samling av kartmaterial om Frankrike. Utställningen presenterar kartor som föremål, men beskriver även kartläggningens historia under ett par århundraden.

Under den tid som arkiv och litteratur existerat har ivriga samlare ibland lyckats rädda flera dokument och delar av dokument som redan befarats vara förstörda. I samarbete med privata samlare vill Riksarkivet belysa samlarnas värdefulla arbete och även ge allmänheten en möjlighet att bekanta sig med dessa samlingar som sällan ställs ut.

Det äldsta bevarade kartmaterialet från Frankrike är från början av 1400-talet. Inledningsvis fokuserade kartorna på att beskriva kustområdena. Kartor över inlandsområdena i Frankrike började ges ut först på 1500-talet. De kartor som ingår i Riksarkivets utställning beskriver kartornas förändring och utveckling från början av 1500-talet till slutet av 1600-talet. Samtidigt är utställningen ett bra exempel på hur kartor kombinerar konst och vetenskap: exempelvis kan en karta samtidigt vara ett nödvändigt bruksredskap inom sjöfarten och ett självständigt konstverk.

Reservationer för grupper: forskare Pertti Hakala (från 11.9.), pertti.hakala(a)arkisto.fi

Mer information om utställningen: utvecklingschef Anne Wilenius, anne.wilenius(a)arkisto.fi

Utställning om papperets historia

Permanent utställning, foajén av Riksarkivets föreläsningssal, Fredsgatan 17, Helsingfors

Basutställning har sammanställts av Oy Keskuslaboratorio - Centrallaboratorium Ab:s (KLC) samling som omfattar en betydelsefull pappershistorisk samling och en boksamling om tillverkning och identifiering av papper.