Våra utställningar

Sveaborg – Tre rikes fästning 1748–2021

En omfattande utställningshelhet som presenterar Sveaborgs historia från 1700-talet till 2020-talet är öppen på Riksarkivet och Sveaborgscentret fram till 30.9.2022. Utställningen hyllar Samfundet Ehrensvärd rf:s verksamhet för omvårdnaden av Sveaborg. Ehrensvärdsamfundet har som uppgift att göra Sveaborg och Sveaborgs historia kända bland såväl den breda allmänheten som forskare. I maj blir det hundra år sedan samfundet grundades. 

Under sin historia har sjöfästningen Sveaborg tillhört tre riken, nämligen kungariket Sverige 1748–1808, kejsardömet Ryssland 1808–1918 och republiken Finland sedan 1918. På grund av sin mångsidiga historia är fästningen en av de internationellt intressanta autentiska kulturmiljöerna och har även tagits upp på Unescos världsarvslista. 

Augustin Ehrensvärds målning Vy till Sveaborg, Nationalmuseum, Stockholm.

Utställningarna presenterar originalmaterial om Sveaborgs historia. Dokumenten och föremålen som presenteras i utställningen är hämtade huvudsakligen ur Riksarkivets samlingar samt från museer och arkiv i Sverige och Ryssland. Det blir mycket att se och massor av intressant information om Svenska flottan, skeppsbyggartraditioner, sjökrigföring, kungar, fartyg, inflytelserika ryska ätter och livet intill huvudstaden – självfallet med inslag av kärlek och romantik.

Artikelpublikationen ”Sveaborg – Tre rikes fästning 1748–2021”, som har utarbetats av Ehrensvärdsamfundet och Riksarkivet, berättar fästningens historia från 1740-talet till nutiden. Publikationen har redigerats av generaldirektör Jussi Nuorteva och forskningsdirektör Päivi Happonen från Riksarkivet.

Läs mer om utställningarna: kolmenvaltakunnanlinnoitus.kansallisarkisto.fi

Förbokning för grupper: ka.tiedotus@kansallisarkisto.fi


Dokumentgömman på Själö -utställning på Riksarkivets verksamhetsställe i Åbo

Utställningen omfattar en dokumentgömma som hittades på Själö i Nagu (nuv. Pargas) år 2010. Dokumenten hade placerats i en plåtburk som gömts under en sten mitt i skogen. Fyndet hör till samlingarna vid Skärgårdshavets forskningsinstitut vid Åbo universitet.

Innehållet i flaskorna kunde öppnas och dokumenteras vid Riksarkivet först 2018 med extern finansiering. En levnadsbeskrivning om Saima Rahkonen, som skrev breven, presenteras närmare i journalisten Susan Heikkinens faktabok Pullopostia Seilin saarelta (SKS, 2020).  I sin bok Seili – elon kirjoa (Kustannus Aarni, 2020) berättar även emeritusprofessor Ilppo Vuorinen, som gjorde fyndet, om fyndets olika skeden.

Utställningen är öppen på Riksarkivets verksamhetsställe i Åbo (Aningaisgatan 11).
 
Själö-utställning i Åbo.