Elinkeinot muuttuvat

logo

Elinkeinot muuttuvat, 2/4

Riekkoansat

"Riekkoja pyydetään ansoilla siten, että koivurisuista tehdään matala kaarre, jossa on pieniä veräjiä, joihin viritetään nuorasta tehtyjä ansoja. Kun riekot yleensä ovat maassa eivätkä puussa, niin ne edestakaisin juostessaan tarttuvat ansoihin.” Råneån kirkkoherra Samuel Rheen (k. 1680) Johannes Schefferuksen teoksessa Lapponia (1674). (Valokuva: Eljas Aslak Ensio Outakosken arkisto Fa:1.)

Kuva: Riekonpyynti.

Lapin uudistilojen katselmukset

Vuosien 1673 ja 1695 Lapin asuttamista koskevia kuninkaallisia määräyksiä, plakaatteja, seurasivat vuosina 1749 ja 1760 annetut seikkaperäiset ohjeet kruunun maitten asuttamisesta. Autonomian aikana näitä ohjeita erityisesti Lappia koskevina annettiin vuosina 1858, 1877 ja 1892. Mainittujen ohjeiden mukaisesti suoritettiin Lapinmaissa satoja katselmuksia, joissa perustettaville tiloille määrättiin asuintontin lisäksi peltomaat, niityt, sadinmaat ja kalavedet. Etenkin viimeksi mainitut ovat osoittautuneet tärkeiksi, koska niihin on vedottu viime vuosikymmenien ja vieläkin jatkuvien saamelaisalueitten vesipiirirajankäynneissä. Katselmuspöytäkirjoihin merkittyjen kalastusoikeuksien etsinnöissä maakunta-arkisto on voinut palvella tiedonhaluisia kansalaisia ja heittää kiviä liian suoraviivaisten ratkaisujen tielle.

Naamajärven tila

Kalastajasaamelainen Matti Paavalinpoika Kuuvalle katsastettiin 9.-11.10.1860 Namjärven (Naamajärven) tila n:o 4 Paatsjoen kylässä. Kalavedet olivat kadehdittavan runsaat, kuten luettelo ja karttakin osoittavat. (Oulun lääninhallituksen lääninkonttorin arkisto AS N/41 1862 – 6.8.1866/345.)

Asiakirja: Matti Paavalinpoika Kuuvan tila Naamajärven rannassa Paatsjoen kylässä.

Piirros kalastuksesta

Kuva: Piirros kalastuksesta. (Nilla Aimo Antti Outakosken arkisto G:1.)

pirtanauha

© Oulun maakunta-arkisto 2015