Time Machine

Time Machine -hanke pyrkii kehittämään vanhojen aineistojen digitointiratkaisun, jolla Euroopan arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa säilytettävät kulttuuriperintöaineistot voidaan saattaa laajassa mitassa digitaaliseen muotoon. Digitoiduista aineistoista pyritään muodostamaan tekstin- ja hahmontunnistusta hyödyntäen ”menneisyyden big data”.

Lisäksi Time Machinen tavoitteena on luoda tekoälyyn perustuvia ratkaisuja ja palveluita, joilla kansalaiset, tutkijat ja muut käyttäjäryhmät voivat päästä tuotettavan digitaalisen kulttuuriperinnön ääreen ja hyödyntää yhteistä dataa uusilla tavoilla.

Yksi miljardin euron rahoitushaun finaalikuusikosta

Euroopan komissio on valinnut Time Machine -hankkeen miljardin euron rahoitushaun finaalikuusikkoon. Kukin finalisti on saanut miljoonan euron rahoituksen, jonka avulla ne muokkaavat hankehakemustaan lopullisen voittajaehdotuksen valitsemista varten.

Euroopan komissio käy läpi finalistien lopulliset hankehakemukset vuoden 2020 loppupuolella ja päättää miljardin euron jakamistavasta. Mikäli Time Machine –hanke valitaan rahoituksen saajien joukkoon, hanke alkaisi vuonna 2021 ja kestäisi noin 10 vuotta.

Osana projektia luodaan Time Machine -organisaatio (TMO), jonka tehtävänä on koota kansallisen tason osaamista ja ideoita Time Machine FET Flagship -hankkeen taakse. Organisaatioon kuuluu nyt noin 500 kulttuuriperintöalan toimijaa, esimerkiksi muistiorganisaatioita, yliopistoja, muita tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Lisää asiasta kiinnostuneita jäseniä tavoitellaan myös Suomesta.

Suomen rooli Time Machine -hankkeessa

Kansallisarkisto toimii Suomen Time Machine –yhteyspisteen roolissa. Yhteyspisteessä toimii hankelähettiläs, jonka tehtävänä on esimerkiksi hankeaihiosta viestiminen, uusien TMO-jäsenorganisaatioiden opastus jäsenyyteen sekä tapaamiset hankkeen kannalta oleellisten sidosryhmien kanssa kansallisella tasolla.

Suomesta Time Machine –organisaatiossa ovat mukana

Aalto-yliopisto
Agricola - Suomen humanistiverkko
Arkistoyhdistys ry
Citynomadi Oy
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus
Disec Oy
Elinkeinoelämän keskusarkisto
Fabula Productions Oy
Helsingin kaupunginmuseo
Helsingin Sanomain Säätiö
Helsingin yliopisto (HELDIG)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkisto
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
Kansallisarkisto
Kansalliskirjasto
Kansallismuseo
Kansan Arkisto
Kansanmusiikki-instituutti
Lingsoft Group Inc.
Mikael Agricola -seura
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Musiikkiarkisto
Open Knowledge Finland
Paavo Nurmi Festival
Porin kaupungin museopalvelut
Postimuseo
Sibelius-museo
Sodan ja rauhan keskus Muisti
StageZero Oy
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomen Kirjainstituutin Säätiö
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry
Suomen Museoliitto
Svenska Litteratursällskapet
Tampereen yliopisto
Turun ammattikorkeakoulu
Turun yliopisto
Työväen Arkisto
Yleisradio

Lisätietoja

Suomen Time Machine –lähettiläs, kehittämispäällikkö Tomi Ahoranta, Kansallisarkisto
etunimi.sukunimi@arkisto.fi, puh. 029 533 7004

Suomen Time Machine –lähettiläs, arkistonjohtaja Juha Henriksson, Musiikkiarkisto
etunimi@musiikkiarkisto.fi, puh. 045 249 5680

Time Machine -hankeaihion kotisivut

Time Machine –organisaation (TMO) rekisteröitymislomake

Hankkeen uutiskirjeen tilaussivu ja uutiskirjearkisto

Tiivistetty hanke-esite (PDF)

Hanke-esite (PDF)

Hankkeen tiekartta (PDF)

Juha Henrikssonin videoluento Time Machinesta (ei tekstitystä)

Digitalian verkkopaneeli Time Machinesta, elokuu 2020 (ei tekstitystä)