Time Machine

Time Machinen tavoitteena on kehittää digitointiratkaisu, jolla Euroopan arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa säilytettävät kulttuuriperintöaineistot voidaan saattaa laajassa mitassa digitaaliseen muotoon. Digitoiduista aineistoista muodostetaan tekstin- ja hahmontunnistusta hyödyntäen ”menneisyyden big data”. Haaste on iso, sillä tällä hetkellä Euroopan ja Suomen kulttuuriperinnöstä on digitoitu vasta noin 2–3 prosenttia, mutta myös tärkeä, sillä kyseessä on meidän aikamme suurin kulttuuriperintöalaa koskeva kysymys.

Time Machine kehittää myös tekoälyyn perustuvaa teknologiaa ja palveluita, joiden avulla kansalaiset, tutkijat ja muut käyttäjät voivat päästä menneisyyden big datan ääreen ja hyödyntää sitä uusilla tavoilla. Päämääränä on luoda Faron puiteyleissopimuksen tavoitteita toteuttava ajasta ja paikasta riippumaton digitaalinen kulttuuriperintö, josta kaikki halukkaat voivat löytää omaan kiinnostuksen kohteeseensa liittyviä tietoja.

Miljardin euron rahoitushausta kohti uusia rahoitusjärjestelyjä

Time Machine sai alkunsa FET Flagship -hankeaihiona, jonka Euroopan komissio valitsi miljardin euron rahoitushaun finaalikuusikkoon. Kukin finalisti sai miljoonan euron rahoituksen, jonka avulla ne muokkasivat hankehakemustaan lopullisen voittajaehdotuksen valitsemista varten. FET Flagship -rahoitusjärjestely kuitenkin purettiin uuden Horisontti Eurooppa -ohjelmakauden myötä, eikä kilpailua viety loppuun. Time Machine onkin nyt kartoittamassa uusia rahoituslähteitä kulttuuriperintöaineistojen saattamiseksi menneisyyden big dataksi ja datatalouden piiriin.

Hallinnollisesti hanketta koordinoi Time Machine -organisaatio (TMO), jonka tehtävänä on koota kansallisen tason osaamista ja ideoita yhteen. Organisaatioon kuuluu tällä hetkellä noin 700 kulttuuriperintöalan toimijaa, kuten muistiorganisaatioita, yliopistoja, muita tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Lisää asiasta kiinnostuneita jäseniä tavoitellaan myös Suomesta.

Suomen rooli Time Machine -hankkeessa

Suomessa on kaksi Time Machine -lähettilästä, joiden tehtävänä on esimerkiksi hankeaihiosta viestiminen, uusien TMO-jäsenorganisaatioiden opastus jäsenyyteen sekä kansallisen tason tapaamiset hankkeen kannalta oleellisten sidosryhmien kanssa. Heidän yhteystietonsa löydät alempaa tältä sivulta. Kansallisarkisto toimii Suomen Time Machine -yhteyspisteenä. Suomessa toimii myös aktiivinen TMO-ryhmä, joka kokoontuu etäyhteyksin noin kahden kuukauden välein.

Lisätietoja Time Machinesta löydät alempana olevien linkkien kautta. Ota myös yhteyttä lähettiläisiin niin keskustellaan lisää. Tervetuloa mukaan ryhmäämme ja edistämään Time Machinen toteutumista!

Suomesta Time Machine –organisaatiossa ovat mukana

Aalto-yliopisto
Agricola - Suomen humanistiverkko
Arkistoyhdistys ry
Citynomadi Oy
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus
Disec Oy
Elinkeinoelämän keskusarkisto
Fabula Productions Oy
Helsingin kaupunginmuseo
Helsingin Sanomain Säätiö
Helsingin yliopisto (HELDIG)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkisto
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
Kansallisarkisto
Kansalliskirjasto
Kansallismuseo
Kansan Arkisto
Kansanmusiikki-instituutti
Lingsoft Group Inc.
Mikael Agricola -seura
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Musiikkiarkisto
Open Knowledge Finland
Paavo Nurmi Festival
Porin kaupungin museopalvelut
Postimuseo
Sibelius-museo
Sodan ja rauhan keskus Muisti
StageZero Oy
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomen Kirjainstituutin Säätiö
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry
Suomen Museoliitto
Svenska Litteratursällskapet
Tampereen yliopisto
Turun ammattikorkeakoulu
Turun yliopisto
Työväen Arkisto
Yleisradio

Lisätietoja

Suomen Time Machine –lähettiläs, kehittämispäällikkö Tomi Ahoranta, Kansallisarkisto
etunimi.sukunimi@arkisto.fi, puh. 029 533 7004

Suomen Time Machine –lähettiläs, arkistonjohtaja Juha Henriksson, Musiikkiarkisto
etunimi@musiikkiarkisto.fi, puh. 045 249 5680

Time Machine -hankeaihion kotisivut

Time Machine –organisaation (TMO) rekisteröitymislomake

Hankkeen uutiskirjeen tilaussivu ja uutiskirjearkisto

Tiivistetty hanke-esite (PDF)

Hanke-esite (PDF)

Hankkeen tiekartta (PDF)

Juha Henrikssonin videoluento Time Machinesta (ei tekstitystä)

Digitalian verkkopaneeli Time Machinesta, elokuu 2020 (ei tekstitystä)