Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen arkisto.fi. Riksarkivet ansvarar för att webbplatsen arkisto.fi är tillgänglig enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Webbplatsen publicerades 2017. Tillgänglighetsutlåtandet publicerades 23 mars 2020.

Tillgänglighetens läge

Webbplatsen uppfyller huvudsakligen kraven för nivå A och AA i Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll 2.1.

Icke-tillgängligt innehåll

Filer

På webbplatsen finns filer som publicerats före 23 september 2018 och som inte fyller tillgänglighetskraven. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förutsätter inte tillgänglighet av filer som har publicerats före den 23 september 2018, förutom om filerna du behöver är relevanta för din ärendehantering.

På webbplatsen finns några filer som publicerats efter detta datum och som inte fyller tillgänglighetskraven. Vid behov kan du begära dessa filer i ett tillgängligt format genom att skicka oss e-post till kirjaamo@arkisto.fi.

Blanketter

Webbplatsens responsblankett och blanketten för beställning av Riksarkivets nyhetsbrev fyller inte tillgänglighetskraven. Blanketternas fält har inga ledtexter/etiketter, vilket gör det svårare att fylla i dem med hjälp av en skärmläsare. Du kan ge respons om webbplatsen eller prenumerera på nyhetsbrev genom att skicka e-post till kirjaamo@arkisto.fi.

Videor

På webbplatsen finns videor som publicerats före 23 september 2020 och som saknar textning. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förutsätter inte textning av program om programmen har publicerats före 23 september 2020.

Övriga webbtjänster

På webbplatsen finns länkar till andra webbtjänster som uppehålls av Riksarkivet och som inte till fullo uppfyller tillgänglighetskraven. Respons om tillgängligheten av Riksarkivets övriga webbtjänster kan skickas per e-post till Riksarkivets registratorskontor på kirjaamo@arkisto.fi.

Respons och kontaktuppgifter

Du kan hjälpa oss att förbättra tillgängligheten på vår webbplats. Om du upptäckt brister på vår webbplats kan du meddela oss om dem genom att skicka respons per e-post till kirjaamo@arkisto.fi. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna och svarar på responsen inom två veckor.

Om du inte är nöjd med svaret du får eller om du inte får ett svar inom två veckor kan du kontakta regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland står det hur du kan göra en anmälan om oss och om hur anmälan behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi 
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000