Nätutställningar

Det Ryska Sveaborg

Hurdant var det ryska Sveaborg - Krepost Sveaborg

Fenno-judaica

Utställningen Fenno Judaica presenterar de finska judarnas historia och kultur under en tidsperiod på över 100 år med hjälp av dokument och fotografier från Finska judarnas arkiv

Ljuset till havs

Finlands fyrar 1753-1906

1808 - 1809 dokument om Finland i krig

Dokument i digital form för användning i skolundervisningen

1918 – Medborgarkriget berättat med hjälp av handlingar

Utställningen presenterar dokument, som hänför sig till krigshändelserna ända från krigets utbrott till april 1918, då Finlands folkkommissariats verksamhet upphörde.