Kurstjänster

Riksarkivet arrangerar utbildning främst för personer som ansvarar för och handhar dokumenthanteringen, arkivfunktionen och registreringen vid statliga och kommunala inrättningar.

Riksarkivet arrangerar varje år grundkurser i dokumenthantering. Grundkursen är en förutsättning för att man ska kunna beviljas rätt att avlägga grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion. Utöver grundkurserna arrangerar arkivverket nätkurser kring dokumenthantering. Kurserna är avgiftsbelagda.

Kunderna kan dessutom beställa utbildning i dokumenthantering och arkivfunktion anpassad för olika organisationer. 

Vid annullering debiteras hela kursavgiften om inte annulleringen görs senast en vecka innan kursen eller temadagen börjar (eller deltagaren uppvisar läkarintyg). Av statliga myndigheter uppbärs ingen mervärdesskatt.

Kommande kurser (på finska)

Optima (på finska)

Presentation av grundkursen i dokumenthantering