Tentamensdagar

Tentamenstillfällen för grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion ordnas år 2018 följande fredagar kl. 9.00-13.00:

  • 26.1.2018
  • 23.2.2018
  • 23.3.2018
  • 27.4.2018
  • 25.5.2018
  • 28.9.2018
  • 26.10.2018
  • 30.11.2018

Anmäl dig till tentamen för grundexamen per e-post under adress kirjaamo@arkisto.fi senast en vecka före tentamensdagen. Meddela vilken modul och på vilket av Riksarkivets verksamhetsställen du avser tentera.