Examenstjänster

Riksarkivet ordnar grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion. Examen som avläggs vid sidan av arbetet tar normalt 1–2 år.

Skriftliga förhör för grundexamen arrangeras vid Riksarkivet en gång per månad under vår- och höstterminen. Tentamenslitteraturen, till den del den inte finns att tillgå på annat sätt, kan lånas från Riksarkivet.