Statsbidrag

Enligt lagen om statsbidrag till privata arkiv (1006/2006) är Riksarkivet statsbidragsmyndighet gentemot de 11 privata centralarkiven och beviljar dessa årligen statsbidrag för att trygga deras verksamhetsförutsättningar.

Statsbidrag beviljade i euro 2017–2020

Arkiv 2020 2019 2018 2017
Finska Litteratursällskapet 1 735 500 1 733 500 1 730 000 1 725 552
Centralarkivet för Finlands näringsliv (på finska) 1 000 096 1 006 000 997 864 1 014 547
Arbetararkivet 721 340 721 002 720 000 718 452
Svenska litteratursällskapet i Finland (verksamhetsstället i Helsingfors) 675 500 673 500 670 000 669 199
Folkets Arkiv 511 000 476 000 480 000 475 130
Borgerliga Arbetets Arkiv 193 800 200 000 201 685 198 634
Centerns och landsbygdens arkiv 194 000 192 000 192 000 191 000
Tjänstemannaarkivet 215 000 204 448 199 692 188 706
Finlands Idrottsarkiv (på finska) 185 787 181 000 165 612 162 380
Svenska centralarkivet 158 977 156 000 144 740 140 000
Urho Kekkonens arkiv (på finska) 113 000 111 550 111 550 117 400
Totalt 5 704 000 5 655 000 5 613 143 5 601 000