Så här beställer du ett stamkort

Vad är ett stamkort?

Ett stamkort är ett dokument som utarbetats för alla som tjänstgjort inom försvaret. Stamkortet innehåller information om tjänstgöringen från deltagande i uppbåd fram till att personen hemförlovats, stupat eller gått i pension.

På stamkortet har detaljerad information antecknats om ort och tid för tjänstgöringen, belöningar och bestraffningar, befordringar, samt eventuella krigstida stridsorter.

De första systematiskt utarbetade stamkorten gjordes för ålderskullen född 1897. De nyaste stamkorten som förvaras i Riksarkivet gäller årskullen född år 1949. Nyare kort förvaras i Fältsjukvårdens arkiv i Viitasaari. Fältsjukvårdens arkivs beställningsblankett för stamkort (pdf)

Mer information tjänstgöring under krigstid finns i truppförbandens krigsdagböcker. Största delen av krigsdagböckerna i Riksarkivet är digitaliserade och kan läsas i Digitalarkiv. Information om krigsdagböckerna och anvisningar för sökning av krigsdagböcker finns i användartjänsten Arkivens Portti.

Stamkorten över de stupade har digitaliserats

Stamkorten över nästan alla finländare som stupat under krigen 1939–1945 har fotograferats digitalt. Innan du beställer ett stamkort, kontrollera om du i webbtjänsten Astia kan hitta stamkortet över personen som stupade under kriget. Du kan söka stamkort med namn genom att skriva Stamkort efternamn förnamn eller med bara efternamn genom att skriva Stamkort efternamn i sökfältet.

Hur beställer jag ett stamkort?

I Astia kan du med blanketten Persondokument inom försvarsförvaltningen beställa kopior av stamkort eller originaldokumenten till forskarsalen.

Om det inte är möjligt för dig att göra en beställning via Astia kan du kontakta Riksarkivets registratorskontor.

Kopior av stamkort

Stamkort har vanligtvis 12–16 sidor. Kopiorna levereras per post. Leveranstiden för kopior är ungefär en månad. På grund av stor efterfrågan leveranstiden är cirka två månader för närvarande. Enligt prislistan uppbärs en avgift för kopior samt en expeditionsavgift. Se prislistan.

Användning av stamkort i forskarsal

Stamkort över personer som fötts före 1940 förvaras i Helsingfors och det är möjligt att använda sig av stamkorten i forskarsalen på Helsingfors verksamhetsställe.

Stamkort över personer som fötts 1940–1949 förvaras i S:t Michel och det är möjligt att använda sig av stamkorten i forskarsalen på S:t Michels verksamhetsställe.

Om du vill undersöka stamkort på plats i Riksarkivet och det inte är möjligt för dig att göra en beställning via Astia kan du göra en beställning på förhand i något av Riksarkivets verksamhetsställen. Du får ett e-postmeddelande när handlingarna är tillgängliga. Beställningen kan inte levereras samma dag. Du kan kostnadsfritt läsa dokumenten på plats i Riksarkivet.