Tjänsten AHAA

AHAA är en lagstadgad tjänst som Riksarkivet erbjuder privata statsunderstödda arkiv. I tjänsten ingår nu följande arkiv: Finska Litteratursällskapet, Folkets Arkiv, Borgerliga Arbetets Arkiv, Centerns och landsbygdens arkiv, Svenska Centralarkivet och Musikarkivet. Tjänsten har inletts under våren 2019.

De organisationer som deltar i tjänsten får tillgång till ett AHAA-beskrivningssystem och en metadataresurs samt stödtjänster i anknytning till användning av dessa. Beskrivningssystemet fungerar som bakgrundssystem för det nationella digitala biblioteket (finna.fi) och utnyttjar tjänster som tillhandahålls av Finto.

Mer information lämnas av

Riia Viitanen, överinspektör, fornamn.efternamn@arkisto.fi, 029 533 7118