Hoppa till huvudinnehållet

Statsbidrag

Enligt lagen om statsbidrag till privata arkiv (1006/2006) är Riksarkivet statsbidragsmyndighet gentemot de 11 privata centralarkiven och beviljar dessa årligen statsbidrag för att trygga deras verksamhetsförutsättningar.

Statsbidrag beviljade i euro 2016–2019

Arkiv 2019 2018 2017 2016
Finska Litteratursällskapet 1 733 500 1 730 000 1 725 552 1 725 552
Centralarkivet för Finlands näringsliv (på finska) 1 006 000 997 864 1 014 547 1 014 547
Arbetararkivet 721 002 720 000 718 452 718 452
Svenska litteratursällskapet i Finland (verksamhetsstället i Helsingfors) 673 500 670 000 669 199 669 199
Folkets Arkiv 476 000 480 000 475 130 475 130
Borgerliga Arbetets Arkiv 200 000 201 685 198 634 198 634
Centerns och landsbygdens arkiv 192 000 192 000 191 000 191 000
Tjänstemannaarkivet 204 448 199 692 188 706 186 706
Finlands Idrottsarkiv (på finska) 181 000 165 612 162 380 162 380
Svenska centralarkivet 156 000 144 740 140 000 140 000
Urho Kekkonens arkiv (på finska) 111 550 111 550 117 400 117 400
Totalt 5 655 000
5 613 143 5 601 000 5 599 000