Hoppa till huvudinnehållet

Så här beställer du ett stamkort

Vad är ett stamkort?

Ett stamkort är ett dokument som utarbetats för alla som tjänstgjort inom försvaret. Stamkortet innehåller information om tjänstgöringen från deltagande i uppbåd fram till att personen hemförlovats, stupat eller gått i pension.

På stamkortet har detaljerad information antecknats om ort och tid för tjänstgöringen, belöningar och bestraffningar, befordringar, samt eventuella krigstida stridsorter.

De första systematiskt utarbetade stamkorten gjordes för ålderskullen född 1897. De nyaste stamkorten som förvaras i Riksarkivet gäller årskullen född år 1949. Nyare kort förvaras i Fältsjukvårdens arkiv i Viitasaari.

Mer information tjänstgöring under krigstid finns i truppförbandens krigsdagböcker. Största delen av krigsdagböckerna i Riksarkivet är digitaliserade och kan läsas i Digitalarkiv. Information om krigsdagböckerna och anvisningar för sökning av krigsdagböcker finns i användartjänsten Arkivens Portti.

Hur beställer jag ett stamkort?

Du kan beställa stamkort i webbtjänsten Astia:

  • Identifiera Dig först i webbtjänsten med hjälp av Din nätbankskod (Suomi.fi-identifiering)
  • Ge därefter Dina kontaktuppgifter
  • Du kan beställa kopior på stamkort eller primär dokumenter till Fredsgatans forskarsalen (Beställning av försvarsförvaltningens persondokument) under "Beställning av kopior och utredningar".

Om du inte kan beställa via webbtjänsten Astia, ta kontakt:

  • kirjaamo@arkisto.fi
  • tfn 029 533 7400 (öppet mån-fre kl 10-15)

Om du vill läsa stamkort på plats i Riksarkivet (Fredsgatan 17, Helsingfors) och om du inte kan beställa stamkorten via webbtjänsten Astia, kan du göra en beställning i Riksarkivet. När materialet är tillgänglig i Riksarkivet får du e e-post. Samma dag leverans är inte möjlig.

Det kostar ingenting att läsa material på plats i Riksarkivet. Priset för kopior finns i prislistan, vid fakturering tillkommer en expeditionsavgift.