Så här gör du en begäran om upplysning

Du kan beställa dokument som förvaras i Riksarkivet eller uppgifter i dokument. Vanligen får du en kopia av dokumentet. De mest beställda utredningarna gäller exempelvis stamkort utarbetade för militärtjänst samt förteckningar och bedömningar av en avliden persons egendom, det vill säga bouppteckningar. Du kan också beställa olika intyg och släktutredningar upprättade utgående från handlingar om du behöver dem vid kontakten med myndigheterna.

Gör så här

 • Gör en informationsförfrågning i Riksarkivets beställnings- och kundbetjäningssystem Astia.
 • Vid behov kan du också göra en beställning per e-post, brev eller telefon eller på plats på Riksarkivets verksamhetsställen.
 • Du kan be om hjälp med att beställa utredningar av Riksarkivets registratorskontor (kirjaamo@kansallisarkisto.fi eller tfn 029 533 7000).

Dokument- eller informationsförfrågning kan göras via webbtjänsten Astia, med e-post eller genom att ringa upp Riksarkivet. Förfrågningen behandlas i registratorskontoret. Om informationen hittas, får ni leverans med e-post eller per brev – om informationen hittas inte, får ni anmälan med e-post, per brev eller med ett samtal. Några av Riksarkivets tjänster är avgiftsbelagda. För informationsförfrågningar debiterar Riksarkivet en avgift i enlighet med sin prislista.

Med hjälp av Riksarkivets beställnings- och kundservicesystem Astia kan du

 • göra informationsförfrågningar som gäller enskilda handlingar, t.ex. stamkort, bouppteckningar o.s.v.
 • använda offentliga digitaliserade material
 • anhålla om ett användartillstånd för åtkomstbegränsat material. Mer information om användartillståndsformuläret för kyrkoböcker och civila register.
 • hålla koll på dina egna beställningar, användartillstånd och informationsförfrågningar som du gjort
 • söka efter material som förvaras i Riksarkivet
 • beställa material för användning i Riksarkivets forskarsalar och som fjärrlån till andra Riksarkivets verksamhetsställen

Telefonkommunikation

 • Riksarkivets telefonväxel 029 533 7000 (lna/msa)

Informationsförfrågningar angående handlingar i Riksarkivet

 • Beställning av kopia, vidimerad kopia, intyg eller släktutredning ur de handlingar som förvaras i Riksarkivet.
 • Telefonservice mån-fre kl. 10-14, tfn 029 533 7400 (lna/msa)

Beställning av släktutredning från Riksarkivet

 • Beställning av släktutredningar som hänför sig till material som förvaras i Riksarkivet och som görs med avseende på ärendehantering med myndigheterna.
 • Telefonservice mån-fre kl. 10-14, tfn 029 533 7303 (lna/mta)

Information om leveranstider

 • Om den beställning som du har gjort för privat användningsändamål innehåller riktiga källuppgifter (en s.k. vanlig utredning), behandlas beställningen inom en månad efter att den kommit in.
 • En beställning som kräver särskilda åtgärder behandlas i sin tur inom två månader.
 • Om du gör en beställning i ett ärende som gäller en fysisk persons eller en juridisk persons intresse, rätt eller skyldighet, är leveranstiden vanligen två veckor (en s.k. vanlig utredning). Utredningar som kräver särskilda åtgärder levereras inom en månad.
 • Leveranstiden för intyg och släktutredningar är cirka fyra veckor.

Avgifter

Tjänsten är avgiftsbelagd. För informationsförfrågningar debiterar Riksarkivet en avgift i enlighet med sin prislista.

Material med åtkomstbegränsning

Om handlingen som beställs innehåller sekretessbelagd information enligt lagstiftning eller information med annan åtkomstbegränsning, ska du ange användningssyftet för informationen och ge en förbindelse om att du inte kommer att använda informationen för att skada eller skymfa andra personer.