Så här använder du våra material

Du kan använda de dokument som förvaras i Riksarkivet för vetenskaplig forskning, fritidsforskning eller något annat önskat ändamål i våra forskarsalar. Våra digitaliserade offentliga dokument kan du också studera på nätet. Denna service är kostnadsfri.

Gör så här

  • Beställ de önskade handlingarna i förväg med din hemdator via vår Astia-webbtjänst eller på plats i forskarsalen.
  • Du kan använda offentliga digitaliserade handlingar i webbtjänsten Astia på din egen hemdator.
  • Dokument som du beställer kan också levereras till dig i forskarsalen.
  • Fjärrlån av handlingar till Riksarkivets verksamhetsställe nära dig är avgiftsbelagda.

Kontaktuppgifter och forskarsalarnas öppettider samt leveranstiderna för handlingar finner du på våra webbsidor.

Om begränsningar i användningen av material

Största delen av de dokument som förvaras i Riksarkivet är offentliga. En del av dokumenten har åtkomstbegränsning enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och personuppgiftslagen, och de får endast användas med användningstillstånd. Även privata arkiv kan vara åtkomstbegränsade, antingen på grund av överlåtelseavtal eller av lagstiftning.

  • Du kan använda dokument med åtkomst- eller visningsbegränsning i Riksarkivets interna nät i forskarsalarna.
  • Digitaliserade eller mikrofilmade handlingar finns som regel inte tillgängliga i analog form.
  • En del dokument kan vara i så dåligt skick att användningen av dokumenten kan vara begränsad.

I webbtjänsten Astia kan du ansöka om användningstillstånd till material med åtkomstbegränsning och beställa avgiftsbelagda utredningar och kopior. Detta kräver att du registrerar dig som användare i tjänsten.

Andra än själv kopierade dokument är avgiftsbelagda. För dem tar Riksarkivet ut en avgift enligt sin prislista.

Vår personal hjälper dig att hitta material och göra beställningar.