Beställ Riksarkivets presentation för din grupp

Du kan beställa för din grupp en presentation om Riksarkivets material, tjänster och faciliteter. Presentationer anordnas på alla våra verksamhetsställen. Presentationen består av en PowerPoint-presentation och en rundtur på det lokala verksamhetsstället.

Gruppvisningar ordnas i regel under verksamhetsställenas öppettider. Observera, att i princip genomförs presentationer på enaresamiska och nordsamiska endast i Samiska arkivet.

Gruppvisningar, som ordnas under öppettiderna, är avgiftsfria. För visningar som kräver specialarrangemang tar Riksarkivet ut en avgift enligt sin prislista.

Välj först verksamhetsstället ni vill besöka och gör en beställning

Helsingfors

Samearkivet, Enare

Joensuu

Jyväskylä

S:t Michel

Tavastehus

Uleåborg

Vasa

Åbo

Du kan kontakta Riksarkivet också via e-post (kirjaamo@arkisto.fi) eller per telefon (029 533 7000).