Information om kopiering av materialet

Kopior av det material som förvaras hos Riksarkivet kan erhållas mot en fastställd avgift. Priset bestäms enligt en förordning utfärdad av undervisningsministeriet.

För papperskopiornas del avgörs kopieringsmetoden helt av originalets format. Då det är fråga om oinbundet material och böcker tas kopiorna som fotokopior; av inbundna handlingar och kartor görs utskrifter med hjälp av digitalisering och av mikrofilmer tas pappersutskrifter. Kopian kan också beställas som en fil på en USB-minne.

Kopior av kartor i stort format (utskrift A2 eller större) och fotografier kan vid behov tillhandahållas av utomstående leverantörer. Du står i så fall för både kopieringsavgiften och transportavgiften.

Av mikrofilmer och -kort kan du själv ta kopior med kopieringsapparaterna i forskarsalarna.

Såhär beställer du kopior

  • Beställa kopior via webbtjänsten Astia. Beställningar via Astia registreras automatiskt.
  • Beställningar per e-post ska skickas till kirjaamo@kansallisarkisto.fi.
  • Beställa per telefon 029 533 7400
  • Beställningar per post ska skickas till följande adress: Arkivverkets registratorskonto, PB 258, 00171 Helsingfors.