Hoppa till huvudinnehållet

Vår bibliotek betjänar

Riksarkivets bibliotekens samlingar betjänar Riksarkivets kunder i behov av information i olika tjänsteuppdrag. Riksarkivets bibliotek fungerar också som nationellt, vetenskapligt specialbibliotek inom arkivvetenskap och heraldik. Samlingarna omfattar för närvarande ca 340 000 inhemsk och utländsk litteratur och cirka 200 periodiska publikationer på olika språk. 

Riksarkivets bibliotek beviljar inte hemlån. Fjärrlån beviljas i begränsad utsträckning. Mot avgift kan man vid behov få fotokopior.

Bibliotekens samlingar:

  • inhemsk och utländsk litteratur med relevans för arkivverksamheten, dokumentförvaltningen och användningen av arkiv
  • forskningslitteratur i historia
  • tidskrifter, periodiska publikationer och annat biblioteksmaterial
  • litteratur som hänför sig till sigillografi och heraldik
  • specialsamlingar av lokalt kulturhistoriskt värde.

Databas Erkki

Samlingarna i Riksarkivets bibliotek har blivit katalogiserad i specialbibliotekens databas Erkki. Allt material som har katalogiserats i databasen Erkki ingår också i de finska bibliotekens gemensmma databas samkatalog Melinda som en del av materialutbudet i det nationella biblioteksnätverket. Databaserna Erkki och Melinda kan användas fritt via internet. Riksarkivets kundterminaler har tillgång till dessa databaserna och de övriga öppna samkataloger som ingår i Linnea2-nätverket.