Privatarkivens delegation

I anslutning till Riksarkivet verkar privatarkivens delegation.

Sammansättning till slutet av år 2022

 • Ordförande: direktör Vuokko Joki, Riksarkivet

Medlemmar

 • Informationsexpert Sami Heino, Statsrådets kansli
 • Filosofie doktor Pirita Frigrén (Genealogiska Samfundet i Finland r.f.)
 • Arkivchef Outi Hupaniittu, Finska Litteratursällskapet r.f. (SKS)
 • Arkivchef Riku Keski-Rauska, Borgerliga Arbetets Arkiv (De Privata Centralakriven r.f.)
 • Direktören Helena Laaksonen, Tammerfors universitet (Finlands universitet UNIFI r.f.)
 • Akademiforskare, docent Johanna Leinonen, Migrationsinstitutet (Migrationsinstitutet och Musikarkiv)
 • Arkivchef Kristina Linnovaara, Svenska litteratursällskapet i Finland rf (SLS)
 • Ansvarig för samlingar Johanna Mieto, Päivälehtiarkivet (Arkivföreningen r.f.) 
 • Designer Pia Naukkarinen, Nationalbiblioteket
 • Filosofie magister Mikko Nykänen, Finlands Postmuseum (Finlands museiförbund r.f.)
 • Dekan, professor Jaakko Suominen, Åbo universitet (Finlands universitet UNIFI r.f.)
 • Arkivchef Petri Tanskanen, Arbetararkivet (De Privata Centralarkiven r.f.)
 • Dissertationforskare Teppo Ylitalo (Finlands Hembygdsförbund)