TKA-/KA-dokument

TKA-/KA-dokumenten är för ämbetsverk och inrättningar samt förvaltningsområden specifika och preciserande tjänstekollektiv- och kollektivavtal.

Med länkarna nedan hittar du Riksarkivets gällande, preciserande tjänstekollektiv- och kollektivavtal, jämte bilagor, som PDF-filer.

Dokumenten får inte publiceras utan Riksarkivets tillstånd.

TKA 298251

Statens tjänste- och arbetsvillkor 2020–2022, finansministeriets publikationer 2020:49

KA/7849/2018: Gällande ända till 31.3.2020

Riksarkivets preciserande tjänstekollektivavtal (pdf på finska)
                         Bilaga lönetabell från 1.4.2019 (pdf på finska)
För ämbetsverk specifikt preciserande tjänstekollektivavtal (pdf på finska)

AL/9269/2017: Gällande från 1.4.2017

Preciserande tjänstekollektivavtal om avlöningssystem (pdf på finska)

                        Bilaga 1, personlig lönedel (pdf på finska)
Avtal om avlöningssystem: underteckningsprotokol (pdf på finska)
                        Bilaga 1, uppgifternas kravnivå (pdf på finska)
                        Bilaga 2a, blanketter för utvecklingssamtal (pdf på finska)
                        Bilaga 2b, nivåer för bedömning av personlig prestation (pdf på finska)
Preciserande tjänstekollektivavtal om tidpunkt för utbetalning av semesterpenning (pdf på finska)