Arbeta vid Riksarkivet

Riksarkivet sysselsätter cirka 240 personer på olika håll i Finland. Totalt 60 procent av våra medarbetare är kvinnor och omkring 180 personer är fast anställda. Personalens genomsnittsålder är ungefär 50 år. De flesta av de anställda jobbar (på) heltid. Av personalen har 57 procent en examen på högskole- och universitetsnivån och omkring 7 procent har en forskarutbildning.

Om du är intresserad av

  • att arbeta på Riksarkivet
  • att komma och praktisera hos oss
  • att utföra din civiltjänst hos oss
  • att bekanta dig med Riksarkivet som en väg till integrering och återinträde
  • att få information om möjligheter till arbetsrotation eller roterad ledighet hos oss

skicka ett mejl till (adressen) rekrytointi@arkisto.fi. Skickade ansökningar returneras inte.

Riksarkivet anmäler/meddelar om sina lediga arbetsplatser på sin webbplats, sociala medier och på webbplatsen Valtiolle.fi.

Bekanta dig med våra medarbetare: