Riksarkivet som arbetsplats

Riksarkivet sysselsätter cirka 250 personer på olika håll i Finland. Totalt 60 procent av våra medarbetare är kvinnor och omkring 180 personer är fast anställda. Personalens genomsnittsålder är ungefär 50 år. De flesta av de anställda jobbar heltid. Av personalen har 57 procent en examen på högskole- och universitetsnivån och omkring 7 procent har en forskarutbildning.

På Riksarkivet kan du arbeta med en mängd olika arbetsuppgifter. Här kan du hitta anställning inom till exempel informationstjänster, forsknings- och experttjänster eller administrativa tjänster.

Riksarkivet meddelar om sina lediga arbetsplatser på sin webbplats, sociala medier och på webbplatsen Valtiolle.fi. Vi erbjuder även jobb för civiltjänstgörare och högskolepraktikanter.