Hoppa till huvudinnehållet

Privatarkivens delegation

I anslutning till Riksarkivet verkar privatarkivens delegation.

Sammansättning till slutet av år 2019

 • Ordförande: direktör Vuokko Joki, Riksarkivet
 • Vice ordförande: generalsekreterare Tuomas M.S. Lehtonen, Finska Litteratursällskapet r.f.
 • Sekreterare: överinspektör Kenth Sjöblom, Riksarkivet

Medlemmar

 • Arkivchef Arto Alajoutsijärvi, Tjänstemannaarkivet (De privata centralarkiven r.f.)
 • Museichef Kimmo Antila, Postmuseet, Tammerfors (Finlands museiförbund r.f.)
 • Arkivchef Juha Henriksson, Musikarkivet (Arkivföreningen r.f.)
 • Arkivchef Marita Jalkanen, Folkets Arkiv (De privata centralarkiven r.f.)
 • Arkivchef Lena Karhu, Svenska centralarkivet (De privata centralarkiven r.f.)
 • Direktören för Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv Helena Laaksonen, Tammerfors universitet (Finlands universitet Unifi r.f.)
 • Docent Maarit Leskelä-Kärki, Åbo universitet (Finska Historiska Samfundet r.f.)
 • Designer Piia Naukkarinen, Nationalbiblioteket
 • Ledande jurist Petri Rintamäki, Östra Finlands universitet (Finlands universitet Unifi r.f.)
 • Filosofie doktor, forskare Aapo Roselius (Historiska Föreningen r.f.)
 • Filosofie magister Tuula Salo (Finlands Hembygdsförbund)