Hoppa till huvudinnehållet

TKA-/KA-dokument

TKA-/KA-dokumenten är för ämbetsverk och inrättningar samt förvaltningsområden specifika och preciserande tjänstekollektiv- och kollektivavtal.

Med länkarna nedan hittar du Riksarkivets gällande, preciserande tjänstekollektiv- och kollektivavtal, jämte bilagor, som PDF-filer.

Dokumenten får inte publiceras utan Riksarkivets tillstånd.

TKA 298251

Riksarkivets preciserande tjänstekollektivavtal (pdf på finska)

Bilaga lönetabell från 1.4.2019 (pdf på finska)

Avtalsparter: Riksarkivet, Fosu rf., JHL ry, Fackförbundet Pro
Datum för undertecknande: 12.2.2019
Giltighetstid: 1.4.2019–31.3.2020

För ämbetsverk specifikt preciserande tjänstekollektivavtal (pdf på finska)

Bilaga 1, personlig lönedel (pdf på finska)
Bilaga 2, lönetabell (pdf på finska)
Preciserande tjänstekollektivavtal om tidpunkt för utbetalning av semesterpenning (pdf på finska)

Avtal om avlöningssystem (pdf på finska)

Bilaga 1, uppgifternas kravnivå (pdf på finska)
Bilaga 2a, blanketter för utvecklingssamtal (pdf på finska)
Bilaga 2b, nivåer för bedömning av personlig prestation (pdf på finska)

Avtalsparter: Riksarkivet, Pardia rf. Fosu rf. JHL rf.
Datum för undertecknande: 19.6.2018
Giltighetstid: 1.6.2018–31.3.2020

Övriga TKA-/KA-dokument för statliga ämbetsverk och inrättningar: Fliken VES/TES Netras webbplats

Tjänste- och arbetskollektivavtal på central nivå på finansministeriets webbplats.