Lediga arbetsplatser

Överinspektör

Riksarkivet har lediganslagit en tjänst som överinspektör. Syftet är att tillsätta tjänsten 11.1.2021 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är gemensam för ämbetsverket och förlagd till tjänsteområdet Informationstjänster. Vid behov kan tjänsten överföras till ett annat tjänsteområde. Placeringsorten är Helsingfors.

Överinspektören är ansvarig sakkunnig på riksomfattande nivå för beredning av digitaliseringen av dokumentmaterial, samordnar partnerskapsprojekt inom digitalisering och frivillig digitalisering samt är lokal sakkunnig för metadataarbete. Överinspektören deltar även i avgiftsbelagd serviceverksamhet. Överinspektören är även handledare och chef för personalen inom beredning av material och annat metadataarbete.

Ansökningstiden går ut 31.12.2020 kl. 16.15. Sök plats i Valtiolle.fi-tjänsten.