Heraldiska nämnden

I anslutning till Riksarkivet verkar heraldiska nämnden som styr och övervakar statens, kommunernas och kyrkans heraldiska emblem. Med dessa avses Finlands flagga och vapen, myndigheternas sigill, stämplar och andra heraldiska emblem, städernas, landskapens och kommunernas vapen, kyrkans vapen och fritidsbåtarnas och truppenheternas fanor och flaggor.

Nämnden bereder utlåtandena om vapen, sigill och flaggor som Riksarkivet med stöd av olika författningar ska avge. Nämnden ger handledning och råd i heraldiska frågor till både myndigheter och enskilda samfund och personer. Nämnden ska också i övrigt följa med och främja den heraldiska kulturen och göra framställningar och väcka initiativ på sitt verksamhetsområde.

Heraldiska nämndens sammansättning 2022–2025

 • Ordförande: docent Jussi Nuorteva
 • Första vice ordförande: konstlicentiat Tuomas Hyrsky
 • Andra vice ordförande: tf. generaldirektör Päivi Happonen
 • Sekreterare: utvecklingschef Anne Wilenius

Medlemmar

 • riddarhusgenealog, filosofie magister Magdalena af Hällström
 • filosofie magister Wilhelm Brummer
 • intendent Frida Ehrnsten
 • filosofie magister Anton Eskola
 • ledande sakkunnig Hanne Huvila
 • biskop Kaarlo Kalliala
 • överinspektör Yrjö Kotivuori
 • ekonomi- och förvaltningsdirektör Elina Liippola
 • major Marko Maaluoto
 • heraldiker Anders Segersven
 • professor Kirsi Vainio-Korhonen