Heraldiska nämnden

I anslutning till Riksarkivet verkar heraldiska nämnden som styr och övervakar statens, kommunernas och kyrkans heraldiska emblem. Med dessa avses Finlands flagga och vapen, myndigheternas sigill, stämplar och andra heraldiska emblem, städernas, landskapens och kommunernas vapen, kyrkans vapen och fritidsbåtarnas och truppenheternas fanor och flaggor.

Nämnden bereder utlåtandena om vapen, sigill och flaggor som Riksarkivet med stöd av olika författningar ska avge. Nämnden ger handledning och råd i heraldiska frågor till både myndigheter och enskilda samfund och personer. Nämnden ska också i övrigt följa med och främja den heraldiska kulturen och göra framställningar och väcka initiativ på sitt verksamhetsområde.

Heraldiska nämndens sammansättning 2016–2019

 • Ordförande: arkivverkets generaldirektör, riksarkivarie Jussi Nuorteva
 • Vice ordförande: konstlicentiat Tuomas Hyrsky
 • Sekreterare: specialforskare John Strömberg
 • Andre sekreterare: kommunikationschef Marie Pelkonen

Medlemmar

 • riddarhusgenealog Johanna Aminoff-Winberg
 • protokollexpert Anton Eskola
 • jurist Raimo Lepistö
 • överinspektör Hanne Huvila
 • planerare Liisa Kontiainen
 • professor Antti Leino
 • PhD Antti Matikkala
 • kulturrådet Päivi Salonen
 • professor Eljas Orrman
 • amanuens Frida Ehrnsten
 • direktör Heikki Telakivi
 • ständig expert: överinspektör Yrjö Kotivuori