Heraldiska nämnden

I anslutning till Riksarkivet verkar heraldiska nämnden som styr och övervakar statens, kommunernas och kyrkans heraldiska emblem. Med dessa avses Finlands flagga och vapen, myndigheternas sigill, stämplar och andra heraldiska emblem, städernas, landskapens och kommunernas vapen, kyrkans vapen och fritidsbåtarnas och truppenheternas fanor och flaggor.

Nämnden bereder utlåtandena om vapen, sigill och flaggor som Riksarkivet med stöd av olika författningar ska avge. Nämnden ger handledning och råd i heraldiska frågor till både myndigheter och enskilda samfund och personer. Nämnden ska också i övrigt följa med och främja den heraldiska kulturen och göra framställningar och väcka initiativ på sitt verksamhetsområde.

Heraldiska nämndens sammansättning 2019–2022

 • Ordförande: arkivverkets generaldirektör, riksarkivarie Jussi Nuorteva
 • Första vice ordförande: guldsmedsmästare Tuomas Hyrsky
 • Andra vice ordförande: forskningsdirektör Päivi Happonen
 • Sekreterare: överinspektör Yrjö Kotivuori

Medlemmar

 • riddarhusgenealog Johanna Aminoff-Winberg
 • filosofie magister Wilhelm Brummer
 • amanuens Frida Ehrnsten
 • överinspektör Hanne Huvila
 • planerare Liisa Kontiainen
 • kulturrådet Päivi Salonen
 • heraldiker Anders Segersven
 • specialsakkunnig Jari Seppälä
 • specialforskare John Strömberg
 • universitetslektor Henrika Tandefelt
 • professor Kirsi Vainio-Korhonen
 • ständig expert: jurist Raimo Lepistö