Hoppa till huvudinnehållet

Delegationen

Delegationen för riksarkivet har som uppgift att stödja och utveckla ämbetsverkets verksamhet samt ta initiativ och främja samarbetet inom sektorn. Undervisnings- och kulturministeriet utnämner medlemmarna i delegationen och beslutar om deras mandatperiod. Den nuvarande sammansättningen fortsätter till slutet av år 2019.

Delegationens sammansättning

 • Ordförande: professor Jari Ojala, Jyväskylä universitet
 • Vice ordförande: professor Kirsi Vainio-Korhonen, Åbo universitet
 • Sekreterare: utvecklingschef Kristiina Laine, Riksarkivet

Medlemmar

 • Professor Henrik Haggren, Aalto-universitetet
 • Arkivarie Juha Henriksson, Arkivföreningen, Musikarkivet
 • Universitetsforskare Pekka Henttonen, Tammerfors universitet
 • Avdelningsdirektör Vesa Hongisto, Museiverket
 • Undervisningsråd Maija Innola, Undervisnings- och kulturministeriet
 • Verksamhetsledare Pasi (P.T) Kuusiluoma, Genealogiska Samfundet i Finland
 • Arkivchef Kristina Linnovaara, Svenska Litteratursällskapet i Finland
 • Arkivarie Johanna Mela, Kyrkostyrelsen
 • Informationsdirektör Irja Peltonen, finansministeriet
 • Direktör Liisa Savolainen, Nationalbiblioteket
 • Sakkunnig Tuula Seppo, Finlands Kommunförbund
 • Prodekanus, professor Hanna Snellman, Helsingfors universitet
 • Överinspektör Anssi Lampela, Riksarkivet
 • Utvecklingschef Anne Wilenius, Riksarkivet