Vår verksamhet

Riksarkivets uppdrag är att säkerställa att myndighetshandlingar som hör till det nationella kulturarvet och uppgifterna i dem förvaras och finns tillgängliga samt att främja deras användning i forskningssyfte. I anslutning till Riksarkivet verkar delegationen för Riksarkivet, privatarkivens delegationen och heraldiska nämnden.