Utredning om finländska SS-mäns delaktighet i morden på judar och civila 1941–1943

Riksarkivet genomför en utredning av finländska SS-frivilligas delaktighet i morden på civila, kringsfångar och judar 1941–1943. Utredningen överlämnas till statsrådets kansli och offentliggörs i början av februari.

Statsrådets kansli har gett Riksarkivet i uppdrag att genomföra en oberoende arkivutredning av finländska SS-mäns delaktighet i morden på judar och civila 1941–1943. Projektet bygger på den begäran om att utreda den här frågan som Efraim Zuroff, chef för Simon Wiesenthal-centret, har riktat till republikens president Sauli Niinistö. Republikens presidents kansli meddelade att Finland kommer att genomföra en oberoende utredning i ärendet.

I utredningsarbetet användes både arkivkällor i Finland och material ur utländska arkiv. De viktigaste arkiven finns i Ryssland, Ukraina, Polen och Tyskland. I utredningen används dessutom material från länder vars medborgare i likhet med finländare tjänstgjorde i den nationalsocialistiska tyska Waffen SS-divisionen Wiking. En del av materialet har inte tidigare använts inom forskning.

Riksarkivet tillsätter en projektgrupp med vetenskaplig och juridisk expertis för projektet. Gruppen har i uppgift att stödja och utvärdera genomförandet av utredningsarbetet och godkänna det när det är färdigt. Projektgruppen tillsätts före slutet av maj 2018. Projektgruppen har möjlighet att efter eget gottfinnande använda utomstående experter.

Riksarkivet har avtalat om genomförandet av utredningsarbetet med docent Lars Westerlund. Utredningen överlämnas till statsrådets kansli och offentliggörs i början av februari. Det mer exakta datumet för offentliggörandet meddelas senare, när tidtabellen är klar.

Projektet gällande de finländska SS-frivilligas handlingar har för avsikt att överlämna utredningen till den styrgrupp som leds av statsrådets kansli. Som ordförande för styrgruppen fungerar generalsekreterare Pekka Timonen från statsrådets kansli. Styrgruppen består av representanter som har utsetts av statsrådets kansli, republikens presidents kansli och Riksarkivet. Styrgruppen har också möjlighet att efter eget gottfinnande använda utomstående experter.

En del av projektmaterialet finns tillgängligt när projektet har avslutats. Information om materialets tillgänglighet, användarrätterna och villkoren för användarrätterna ges senare.

Utredningen publiceras på engelska, de viktigaste resultaten även på finska

Riksarkivets utredning publiceras på engelska, eftersom den är ett svar på Simon Wiesenthal-centrets begäran om att utreda frågan om vilken roll finländska frivilliga i SS-divisionen Wiking spelat vid de mord på judar, civila och krigsfångar som ägde rum under divisionens fälttåg. Projektet har väckt nationellt intresse. Därför kommer presskonferenser om projektet att ordnas i Israel och USA, där intresset har varit störst.

Finlands ganska exceptionella ställning under andra världskriget är inte särskilt känd ute i världen. Därför innehåller utredningen bakgrundsinformation om sådant som finländarna redan känner till. I Finland har det redan publicerats tiotals avhandlingar och memoarer samt skönlitterära verk som bygger på dem om finländska SS-frivilliga. Frågan och bakgrunden till den är välkända hos oss.

Det är i enlighet med uppdraget i första hand fråga om en arkivutredning där man försöker ta fram nytt arkivmaterial för forskarnas bruk. Projektet publicerar en sammanfattning på finska av de viktigaste resultaten. För webbplatsen produceras dessutom information om det centrala originalmaterialet, bl.a. de 75 dagböcker av SS-frivilliga som har stått till projektets förfogande.

Projektet har varit internationellt. Material har samlats in från arkiv i Tyskland, Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Polen, Norden och Nederländerna. Som bilaga publiceras till exempel en delrapport som har beställts från Nederländerna och som är skriven på holländska och engelska.

Det är viktigt för utredningen att Simon Wiesenthal-centrets utredningsbegäran kan besvaras på ett sådant sätt att den utländska publiken får en täckande och motiverad helhetsbild av händelserna. Det är det mest centrala målet för den internationella historiska bilden av Finland.

Projektgrupp

Ordförande: generaldirektör Jussi Nuorteva
Vice ordförande: forskningschef Päivi Happonen

Medlemmar:

Pia Letto-Vanamo, dekanus för juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, professor
Kimmo Rentola, professor i politisk historia vid Helsingfors universitet
Vesa Tynkkynen, professor vid Försvarshögskolan
Antero Holmika, biträdande professor vid Jyväskylä universitet
André Swanström, docent vid Åbo Akademi
Oula Silvennoinen, docent.
I projektgruppens möten deltar även projektforskare Lars Westerlund och forskningsassistent Ville-Pekka Kääriäinen, som fungerar som sekreterare vid projektgruppens möten.

Projektgruppen kan även höra utomstående experter. Projektgruppen kompletteras vid behov senare.

Utredning

Lars Westerlund, The Finnish SS-volunteers and atrocities against Jews, Civilians and Prisoners of War in Ukraine and the Caucasus Region 1941–1943 (pdf på engelska)

Lars Westerlund, Suomalaiset SS-vapaaehtoiset ja väkivaltaisuudet 1941–1943. Juutalaisten, siviilien ja sotavankien surmaaminen Saksan hyökkäyksessä Neuvostoliittoon (pdf på finska)

Resumé på finska (pdf)

Resumé på svenska (pdf)

Pressmeddelande från Statsrådets kansli

C. Kleijn & S.J.P. Reurs, Report on Dutch sources concerning the involvement of the SS-Division ”Wiking” in war crimes and crimes against humanity in the Summer of 1941 (pdf på engelska)

Ville-Pekka Kääriäinen, Pressutredning: De finska SS-frivilliga i krigstida (1941–1944) press (pdf på finska)

Dmitri Frolov, Material rörande SS-division Wiking i ryska, vitryska och ukrainska arkiv (pdf på finska)

Olavi Karpalos och hans kamraters brev till löjtnant Ensio Pihkala (pdf på finska)


Mer information:

generaldirektör Jussi Nuorteva, Riksarkivet, tfn 029 533 7001

forskningschef Päivi Happonen, Riksarkivet, tfn 029 533 7018