Time Machine

Time Machine-projektet har som mål att utveckla en digitaliseringslösning så att gammalt material som ingår i de nationella kulturarven och förvaras i europeiska arkiv, bibliotek och museer kan överföras till digitalt format i stor omfattning. Syftet är att göra det digitaliserade materialet sökbart genom text- och mönsterigenkänning med hjälp av ”big data från historien”.

Time Machine syftar även till att skapa lösningar och tjänster som baserar sig på artificiell intelligens med vilka medborgarna, forskarna och övriga användargrupper kan nå det digitala kulturarv som produceras och dra nytta av gemensamma data på olika sätt.

Ett projekt i finalistsextetten för en finansieringsansökan på en miljard euro

Europeiska kommissionen har valt projektet Time Machine till en av sex finalister för en finansieringsansökan på en miljard euro. Varje finalist har erhållit en finansiering på en miljon euro, med vilken de utformar sin projektansökan för valet av det slutliga vinnarförslaget.

Europeiska kommissionen går igenom finalisternas slutliga projektansökningar under den senare halvan av 2020 och beslutar om sättet att dela ut miljarden euro. Om projektet Time Machine väljs som ett i gruppen som får finansiering, påbörjas projektet 2021 och pågår i ungefär 10 år.

Som en del av projektet skapas en Time Machine-organisation (TMO), som har till uppgift att samla kunnande och idéer på nationell nivå bakom projektet Time Machine FET Flagship. I organisationen ingår nu cirka 400 aktörer inom kulturarvsområdet, exempelvis minnesorganisationer, universitet, övriga forskningsinstitut och företag. Man försöker få fler medlemmar som är intresserade av frågan även i Finland.

Finlands roll i projektet Time Machine

I Time Machine-organisationen deltar från Finland Riksarkivet, Helsingfors universitet (HELDIG), Aalto-universitetet, Nationalbiblioteket och Musikarkivet.

Riksarkivet har rollen som Finlands kontaktpunkt för Time Machine. Kontaktpunkten har en projektambassadör som har till uppgift att exempelvis informera om projektutkastet, handleda nya TMO-medlemsorganisationer till medlemskap samt ordna möten på nationell nivå med samarbetspartner som är väsentliga för projektet.

Mer information

Finlands Time Machine-ambassadör, utvecklingschef Tomi Ahoranta, Riksarkivet etunimi.sukunimi@arkisto.fi, 0295337004

Webbplats för Time Machine-projektutkastet

Blankett för registrering i Time Machine-organisationen (TMO)

Sida med projektets nyhetsbrevarkiv, där även nyhetsbrevet kan beställas

Sammanfattad projektbroschyr (PDF)

Projektbroschyr (PDF)

Projektets färdplan (PDF)

Fem videor om Time Machine (text på engelska)