Rysslandssamarbete

Riksarkivets Rysslandssamarbete är en del av internationell forsknings- och utvecklingsverksamhet, vars syfte är att förvärva digitala kopior av dokument som berör Finland, samt befrämja mångsidig forskningsanvändning av dessa dokument. Samarbetet emellan Riksarkivet och det ryska arkivet Rosarhiv är grundat på ett femårigt ramavtal, som ingicks för första gången år 2005 och förnyades åren 2010, 2015 och 2018.

Fram till 2020 har Riksarkivet ingått 56 avtal med flera arkiv i Ryssland, Vitryssland, Kazakstan, Georgien Armenien, Azerbajdzjan och Ukraina samt ramavtal med Rosarhiv, Ryska historiska sällskapet, Karelska republikens kulturministerium, arkivkommittén i St. Petersburg, arkivkommittén i Murmanskregionen arkivförvaltningen i Sverdlovskregionen och Boris Jeltsins presidentbibliotek. En del av dem är avgiftsbelagda avtal och en del bytesavtal, samt ovannämnde ramavtal.

De anskaffade digitala dokumenten är lagrade i Digitalarkivet, men de är tillgängliga endast i Riksarkivets forskarsalar. Refernsinformation om dokumenten finns i arkivdatabasen. Fram till utgången av 2019 har från Ryssland kartlagts och anskaffats över en miljon dokumentuttag. De flesta dokumenten har anknytning till politisk historia.

Riktlinjer angående anskaffningen diskuteras med forskarsamhället och forskningsprojekt så att deras verkliga materialbehov kan uppfyllas.  

Mer information:

  • Det anskaffade materialet och avtalen: utvecklingschef Dmitri Frolov
  • Användning av anskaffade material: forskare Anna Vartiala
  • Anskaffningspolitik och främjande av forskningsbruk: forskningsdirektör Päivi Happonen eller utvecklingschef Anne Wilenius
  • Kontakt förnamn.efternamn@arkisto.fi