Hoppa till huvudinnehållet

Recognition and Enrichment of Archival Documents

      

Riksarkivet deltar i Europeiska kommissionens projekt READ (Recognition and Enrichment of Archival Documents).

Syftet med projektet är att tillhandahålla en tjänst (en virtuell forskningsmiljö) som samlar kompetensen och teknikerna inom automatisk identifiering av handskriven text samt arkivmaterial och materialanvändare.

Med hjälp av tjänsten kan man utveckla automatisk identifiering av handskriven text ytterligare och när projektet avslutas har vi eventuellt lyckats ta fram ett verktyg för identifiering av handskriven text.

Del av programmet Horisont 2020

Projektet pågår i 3,5 år under tiden 1.1.2016–30.6.2019. Projektet ingår i programmet Horisont 2020 som finansieras av Europeiska kommissionen och projektbudgeten är cirka 8,2 miljoner euro. Riksarkivets andel av detta är cirka 510 000 euro. De övriga projektpartnerna (13 st.) kommer till största delen från Mellaneuropa (Österrike, Tyskland) och England. Projektparterna är i huvudsak forskningsinstitut och universitet.

I projektet innehar Riksarkivet rollen som ett arkiv med stora mängder digitaliserat handskrivet arkivmaterial. Riksarkivets uppgifter fokuseras till att utveckla och anpassa den nya tjänsten för de egna kunderna och den egna arkitekturen. Det är också Riksarkivets uppgift att genomföra pilottest med stora mängder digitaliserat handskrivet material och många användare.

Genom våra uppgifter inkluderar vi våra kunder under projektets gång både för att få stöd i utvecklingsarbetet och för att möjliggöra identifiering av handskriven text.

Mer information om projektet:

  • Mer information om READ finns på Europeiska kommissionens webbplats.
  • Kontaktperson vid Riksarkivet: Vili Haukkovaara, utvecklingschef, tfn 029 533 7019, fornamn.efternamn@narc.fi