Projekt för digitalisering av stamkort för fordon

I början av 2019 startades ett projekt för digitalisering av stamkort för fordon (Ajoneuvojen kantakorttien digitointiprojekti AKD) i syfte att så heltäckande som möjligt digitalisera bevarade registerstamkort som belyser de motordrivna fordonens historia. Idén om att digitalisera materialet kom från det nationella specialmuseet för vägtrafik, Mobilia, som föreslog samarbete med Riksarkivet. Samarbetet startade i slutet av 2017, varefter Mobilia började kartlägga fordonsklubbarnas intresse att delta i projektet. Riksarkivet började i sin tur utarbeta en preliminär plan för projektet. Även Finlands fordonshistoriska centralförbund rf deltog i projektplaneringen. Ett partnerskapsavtal har ingåtts mellan Riksarkivet, Mobilia och Finlands fordonshistoriska centralförbund rf med vars hjälp parterna skapar centrala ramar för genomförandet av projektet.

Projektet pågår till slutet av 2024, och under genomförandet digitaliseras i så stor utsträckning som möjligt fordonskorten från Finlands fordonshistoriska centralförbund rf:s lokala klubbar och Mobilias fordonskort samt stamkorten för motorcyklar från Stadin Pärtsärit, Helsingforssektionen vid Veteraanimoottoripyöräklubi ry.

I Finland började den riksomfattande registreringen av fordon länspecifikt 1922. Under 1922–1929 registrerades fordon i fordonsböcker, och därefter infördes stamkort som användes fram till inrättandet av Fordonsregistercentralen 1966. Uppgifterna registrerades enligt fordonstyp i registreringsnummerordning.

Det finns sammanlagt cirka två miljoner bevarade stamkort för fordon. Kort finns hos Riksarkivet, Mobilia, Finlands fordonshistoriska centralförbund rf:s klubbar och Veteraanimoottoripyöräklubi ry:s Helsingforssektion.

Riksarkivet ansvarar för digitaliseringen samt förvarar och tillhandahåller det digitala materialet i enlighet med dataskyddet. Efter digitaliseringen återlämnas det analoga materialet till fordonsklubbarna.

Mer information

Projektchef, specialplanerare Jenni Einola, 029 533 7177, fornamn.efternamn@arkisto.fi

Projektägare, direktör Veli-Matti Pussinen, 029 533 7261, fornamn.efternamn@arkisto.fi