Finländare i Ryssland 1917–1964

Ett femårigt forskningsprojekt om finländarnas öden under 1917–1964 i Ryssland inleddes vid Riksarkivet i september 2020. Tiotusentals personer som var finländare när det kommer till språk, identitet eller etnisk bakgrund levde och arbetade i Kejsardömet Ryssland (områden utanför Storfurstendömet Finland) före oktoberrevolutionen 1917.

Avsikten är att forska i livsskeden hos finländare som flyttat till, vistats i och återvänt från Ryssland så ingående som möjligt. Information samlas fram till 1964, dvs. slutet av Nikita Chrusjtjovs tid vid makten. Chrusjtjov var Josef Stalins efterträdare.

Finländska röda flyktingar i Išhora-lägret 1920.
Finländska röda flyktingar i Išhora-lägret 1920. Bild: Ryska statliga arkivet för social och politisk historia, RGASPI.

I projektet utarbetas en interaktiv databas om finländare som vistats i Ryssland från oktoberrevolutionen 1917 och om deras biografiska uppgifter samt om dokument och fotografier som gäller eller hänför sig till dem. I forskningsprojektet får man information om finländarnas livsskeden och ställning i Sovjetunionen samt mycket ny information om terrorn och evakueringarna under Stalins tid. Denna information publiceras som uppslagsböcker samt vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar. Projektet och forskningen i samband med projektet gynnar även den internationella historieforskningen.

Forskningsprojektet vilar i synnerhet på källmaterial som förvaras i arkiv i Finland och Ryssland. Till följd av kriget i Ukraina frös Riksarkivet samarbetet mellan de två länderna, varefter inga materialinköp har gjorts från Ryssland. Uppgifter om finländare har hämtats från Estland, Ukraina, Georgien och Kazakstan samt från arkiven i Västeuropa och Amerika. Källor, till exempel memoarer, brev, dagböcker och dokument, som forskningsprojektet har fått och får som donationer från medborgare, familjer och släkter spelar även en stor roll.

Statsrådets kansli finansierar forskningsprojektet 1.9.2020–31.12.2025 med över två miljoner euro. Statsrådets kansli har även tillsatt en styrgrupp för forskningsprojektet. Timo Lankinen, understatssekreterare vid statsrådets kansli, är ordförande för gruppen och övriga medlemmar i gruppen är Matti Anttonen, statssekreterare vid utrikesministeriet, Katri Pynnöniemi, biträdande professor vid Försvarshögskolan och Kimmo Rentola, professor vid Helsingfors universitet. Riksarkivet utnämner även en vetenskaplig uppföljningsgrupp för projektet.

Forskningsprojektet leds av historieforskaren, docent Aleksi Mainio. Här kan du läsa mer om medarbetarna i projektet. I anslutning till projektet inrättas ett nätverk av unga forskare.

Forskningsprojektet Finländare i Ryssland 1917–1964 samarbetar med Finska Litteratursällskapets insamling av minnesuppgifter om minnen från Stalins förföljelser. Läs mer om Finska Litteratursällskapets insamling av minnesuppgifter (på finska).

Delta i forskningsarbetet

Alla intresserade har möjlighet att delta i ett intressant forskningsarbete, eftersom man i projektet prövar crowdsourcing av forskningsmaterialets lagringsuppgifter via nättjänsten Zooniverse. Mer information finns här.

Projektet presenteras i evenemang

Forskningsprojektet Finländare i Ryssland 1917–1964 presenteras tidvis i evenemang inom temat och ordnar även egna evenemang.

Material, uppgifter och tips för projektet

Du kan skicka uppgifter och tips för forskningsprojektet Finländare i Ryssland 1917–1964. Inom projektet är man mycket intresserad av att undersöka till exempel material i hem- och släktarkiv, såsom postkort, brev, dagböcker, fotografier, dokument samt muntliga berättelser och historier. Kopior av dessa kan skickas till forskningsprojektet per e-post på suomalaiset.venajalla@kansallisarkisto.fi.

Beakta att kopior som skickats till forskningsprojektet eventuellt publiceras i forskningsprojektets interaktiva databas och andra publikationer.

Mer information

Aleksi Mainio, projektchef, Riksarkivet, fornamn.efternamn@kansallisarkisto.fi

Päivi Happonen, forskningsdirektör, Riksarkivet, fornamn.efternamn@kansallisarkisto.fi