Hoppa till huvudinnehållet

Databasen Krigsdöda i Finland 1914–1922

Databasen Krigsdöda i Finland 1914–1922 innehåller uppgifter om personer som har omkommit i de krig som hänför sig till Finlands självständighet. Databasen innehåller uppgifter om knappt 40 000 personer, av vilka majoriteten omkom i inbördeskriget 1918.

Uppgifterna i databasen har senast uppdaterats år 2004. Nya undersökningar har därefter utgetts och material som innehåller ytterligare uppgifter har uppdagats. Databasen är också föråldrad i tekniskt hänseende.

Riksarkivet har med finansiering av Undervisnings- och kulturministeriet i oktober 2018 inlett ett projekt i syfte att

  • Uppdatera databasen så att den är i linje med senare uppdagat material och nya forskningsresultat.
  • Förnya användargränssnittet i databasen så att det motsvarar dagens behov
  • Förädla datakvaliteten, så att den blir mer begriplig för människor och datorer

Efter rättelser och uppdateringar kommer databasen att utgöra ett kvalitativt bättre källmaterial inom forskningsinfrastrukturen och en plattform för mångsidigt användbara öppna data.

Tips från allmänheten behövs

Databasfel korrigeras utifrån det källmaterial som förvaras i Riksarkivet och begäranden om korrigeringar från forskarsamfundet. Information från allmänheten om innehållsfel i databasen utnyttjas också i korrigeringsarbetet. Begäranden om korrigeringar kan skickas till planerare Ilkka Jokipii, fornamn.efternamn@arkisto.fi.

Projektet får hjälp av en expertarbetsgrupp och Aalto-universitetet

En särskild expertarbetsgrupp hjälper till att genomföra projektet. Aalto-universitetet har hand om den tekniska planeringen och det tekniska genomförandet av projektet. Projektet har fått finansiering till slutet av år 2019.

Mer information:

specialsakkunnig Markku Mäenpää, tfn 029 533 7062
planerare Ilkka Jokipii, tfn 050 470 5549
e-postadresserna har formen fornamn.efternamn@arkisto.fi