Hoppa till huvudinnehållet

Community as Opportunity

Riksarkivet deltog i Europeiska kommissionens projekt Community as Opportunity (CO:OP) där 17 europeiska arkiv och universitet ingick. Projektet genomfördes åren 2015–2018.

Hjälp med digitalisering av privatarkiv

Projektet har två centrala delområden. Det första målet är att underlätta digitalisering, tillgängliggörande och långtidsförvaring av arkivmaterial som innehas av privatpersoner.

För detta ändamål har Riksarkivet skaffat mobila digitaliseringsstationer som intresserade kan låna. Digitala filer lagras i Topotek, en plattform som tagits fram för projektet, och vid behov på den deltagande aktörens egna lagringsmedium. I Topoteken lagras filerna på ett kartunderlag så att alla intresserade kan se de objekt som ligger inom ett visst område. De som överlämnar material antingen förbehåller sig rätten till hela materialet (varvid man endast får se på det) eller ger det enligt rekommendation en Creative Commons-licens.

Om projektet går som tänkt löser det flera problem som hänför sig digitalisering och exponering av privata material: högkvalitativ digitalisering genomförs med utrustning som skaffats för projektet, licensieringen är tydlig, materialet blir tillgängligt för alla i det lokala Topoteket och långtidsförvaringen sker genom att materialet i Topoteken överförs till Europeana-portalen.

Nya arkivupplevelser för fler

Det andra centrala delområdet i projektet är att granska ungdomars arkivupplevelser och lära av dem. För detta ändamål besökte en grupp gymnasieelever från Järvenpää Riksarkivet och utifrån det historiska arkivmaterialet lärde de sig mera om de personer från deras hemort som omkommit i kriget. Samtidigt fick gruppen grundläggande information om vad arkiven har att erbjuda och hur man kan använda arkiv. Projektet fortsätter nästa år.

Mer information om projektet:

Community as Opportunity -projektets hemsida

Kontaktperson vid Riksarkivet: Tomi Ahoranta, utvecklingschef, tfn 029 533 7004, fornamn.efternamn@narc.fi