Arkivutredning om personer som avled i fånglägret i Hennala

År 2020 gör Riksarkivet en arkivutredning om personer som avled i fånglägret i Hennala i Lahtis 1918. Utredningen finansieras av statsrådets kansli. Syftet med utredningen är att precisera informationen i databasen Sotasurmasampo 1914–1922 om personer som avled och begravdes i fånglägret. Forskarna i projektet är FM Ville-Pekka Kääriäinen och FM Ilkka Jokipii.

Utredningsmaterial

I projektet ska Riksarkivet utreda informationen om avlidna särskilt utgående från följande material:

  • Arkivet från tvångsarbetsanstalten vid krigsfångslägret i Lahtis
  • Arkivet för den lokala chefen för utredningsärenden i Lahtis
  • Församlingarnas arkiv
  • Polisinrättningarnas och länsmansdistriktens arkiv
  • Militärmyndigheternas arkiv (särskilt arkiven för militärdistriktet i Tavastland och arkiven för garnisonen i Hennala)
  • Fångvårdsstyrelsens arkiv.

En virtuell minnestavla som resultat

Arkivutredningen resulterar i en virtuell minnestavla som innehåller information om de avlidna. Den bygger på aktuella data som är tillgängliga i databasen över krigsdöda.

Mer information

Forskare Ville-Pekka Kääriäinen (1.1–31.8.2020), e-post: ville-pekka.kaariainen(at)arkisto.fi

Forskare Ilkka Jokipii (1.3–31.12.2020), e-post: ilkka.jokipii(at)arkisto.fi