Hoppa till huvudinnehållet

Arctic Indigenous Design Archives

 

Riksarkivets (Samearkivet), Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseets (Sverige) och Sámi allaskuvlas (Samiska högskolan, Norge) samprojekt Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) syftar till att bevara kunskap om samisk formgivning och att överföra kunskaperna till kommande generationer. I det treåriga Interreg-samarbetsprojektet samarbetar man med duojárs (samiska hanterverkare och formgivare) för att bevara dokumentmaterial om formgivningsprocessen. Samearkivet och Ájtte-museet kartlägger och sparar duojárs (samiska hantverkare/formgivare) material i ett duojár-arkiv. Arkivets fokus ligger inte på föremål, utan arkivmaterial som speglar duojárs skapandeprocess, designtänkande och marknadsföringsprocessen för  den egna designen.

Duojár-arkiven som grundas inom projektet kommer att användas inom duodji-utbildningen vid Sámi allaskuvla (Samiska högskolan). Arkiven och museet är en inspirerande lärmiljö för studenterna på Sámi allaskuvla. Där får de lära sig mer om traditionell duodji, duojárnas personhistoria och att berätta om det egna designarbetet i digital form.

Utifrån de arkiv som samlas in i projektet skapas även digitalt material om design för barn och ungdomar. Målet är att förmedla kunskap om samiska duodjier (duodji = samiskt (konst)hantverk, samisk formgivning) och duojárer till barn och ungdomar och garantera kunskapsöverföring till kommande generationer.

Aktuella ämnen om projektet finns i AIDA-bloggen.

Projektet finansieras av programmet EU Interreg Nord V/Sápmi, Lapplands förbund, Sámediggi i Norge, Nordlands fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Statens Kulturråd Sverige samt kulturfonden för Sverige och Finland.

Mer information:

Överinspektör (Samearkivet) Juha Heinonen, förnamn.efternamn@arkisto.fi, 029 533 7209

forskningsdirektör (Riksarkivet) Päivi Happonen, förnamn.efternamn@arkisto.fi, 029 533 7018

projektchef/arkivarie (Ájtte Svenskt Fjäll- och samemuseum) Ulf Stefan Winka, info@ajtte.com +46 971 170 70

dekanus (Sámi allaskuvla) Seija Somby, förnamn.efternamn@samiskhs.no, +47 784 484 54