Pro Finlandia -posterutställningar

Utställningsserien visar hur man i andra europeiska länder såg på Finland, finländarna och Finlands strävanden under årtiondena innan landet blev självständigt och under de första åren som ett självständigt land.

Pro Finlandia I (pdf)

Synvinkel: Frankrike och Italien

Pro Finlandia II (pdf)

Synvinkel: Tyskland, Österrike, Ungern och Storbritannien

Pro Finlandia III (pdf)

Synvinkel: Sverige, Danmark, Norge och Island

Pro Finlandia IV (pdf)

Synvinkel: Ryssland, Polen, Estland, Lettland och Litauen