Hoppa till huvudinnehållet

Sociala medier

Bloggarna

Bloggen Näkökulmia arkistosta

I vår blogg Näkökulmia arkistosta skriver de anställda vid Riksarkivet om vad som händer vid Riksarkivet för närvarande och den närmaste framtiden.

Bloggen Making a Modern Archive

Blogg  förklarar introduktionen av den teknik som utvecklats i READ-projektet. Det första målet är att leverera 1800-talets renovedare domböckerna datorläsbar form till Riksarkivets kunder. Bloggen är på engelska.

Riksarkivet på Facebook

Riksarkivet har sidor på Facebook. På sidorna kan man friare delta i diskussion och kommentera. På dessa sidor publiceras också nyheter och information om utställningar och evenemang.

Även det till Riksarkivet hörande Samearkivet har en egen Facebook-sida, på vilken det finns information om arkiven i de samiska områdena.  

Förutom dessa kan du gå med i Arkistolista-gruppen på Facebook, där alla medlemmar kan uppdatera sina nyheter. Denna grupp ersätter arkivverkets tidigare e-postlista.