Sociala medier

 

Riksarkivet på Facebook

Riksarkivet har sidor på Facebook. På sidorna kan man friare delta i diskussion och kommentera. På dessa sidor publiceras också nyheter och information om utställningar och evenemang.

Även det till Riksarkivet hörande Samearkivet har en egen Facebook-sida, på vilken det finns information om arkiven i de samiska områdena.  

Förutom dessa kan du gå med i Arkistolista-gruppen på Facebook, där alla medlemmar kan uppdatera sina nyheter. Denna grupp ersätter arkivverkets tidigare e-postlista.

Instagram

Riksarkivet har ett konto på Instagram.