Sociala medier

Bloggarna

Bloggen Näkökulmia arkistosta

I vår blogg Näkökulmia arkistosta skriver de anställda vid Riksarkivet om vad som händer vid Riksarkivet för närvarande och den närmaste framtiden.

Riksarkivet på Facebook

Riksarkivet har sidor på Facebook. På sidorna kan man friare delta i diskussion och kommentera. På dessa sidor publiceras också nyheter och information om utställningar och evenemang.

Även det till Riksarkivet hörande Samearkivet har en egen Facebook-sida, på vilken det finns information om arkiven i de samiska områdena.  

Förutom dessa kan du gå med i Arkistolista-gruppen på Facebook, där alla medlemmar kan uppdatera sina nyheter. Denna grupp ersätter arkivverkets tidigare e-postlista.