B. Monografier

Så hår du köper Riksarkivets publikationer

  • Beställning av publikationer kirjaamo[@]kansallisarkisto.fi.
  • Publikationer kan även köpas i Riksarkivets expedition (Fredsgatan 17, Helsingfors) vardagar kl. 13–15.
  • Vid fakturering tillkommer expeditionsavgift 11,50/14,26 per fakturerat parti. Priserna baserar sig på Undervisnings- och kultur­­ministeriets förordning om Riksarkivets avgifter nr 1281/2016.

Monografier

Publikation

Euro (inkl. moms.)

 

Kotona maailmassa. Youth for understanding Suomessa 1958-2008.

Toim. / Ed. by Terttu Mämmelä
Helsinki: Kansallisarkisto ja Suomen Youth for Understanding ry. Edita 2011. 344 s.
ISBN 978-051-37-5892-9

38,00

Itsetehostuksesta nöyryyteen: suomensaksalaiset 1933-46. (pdf på finska)

Toim. / Ed. by Lars Westerlund
Helsinki: Kansallisarkisto 2011. 436 s.
ISBN 978-951-53-3348-3

Finns endast som nätversion

Saksalaisten ja neuvostosotilaiden lapset Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Itävallassa, Puolassa ja Itä-Karjalassa. Ulkomaalaisten sotilaiden lapset Suomessa 1940-1948. Osa II. The Children of Foreign Soldiers in Finland, Norway, Denmark, Austria, Poland, and Occupied Soviet Karelia. Children of Foreign Soldiers in Finland 1940-1948. Volume II. (pdf på finska och engelska)

Toim. / Ed. by Lars Westerlund
Helsinki: Kansallisarkisto 2011. 321 s.
ISBN 978-951-53-3348-3

Finns endast som nätversion

Saksalaisten sotilaiden lapset. Ulkomaalaisten sotilaiden lapset Suomessa 1940-1948. Osa I. The Children of German Soldiers. Children of Foreign Soldiers in Finland 1940-1948. Volume I. (pdf på finska och engelska)

Toim. / Ed. by Lars Westerlund
Helsinki: Kansallisarkisto 2011. 346 s.
ISBN 978-951-53-3348-3

Finns endast som nätversion

Sotatapahtumia, internointeja ja siirto sodanjälkeisiin oloihin. Kansallisarkiston artikkelikirja. Wars, Internees and the Transition to the Postwar era. A book of Articles from the National Archives of Finland. (pdf på finska och engelska)

Toim. / Ed. by Lars Westerlund
Helsinki: Kansallisarkisto 2010. 474 s.
ISBN 978-952-0000-00-0

Finns endast som nätversion

Talvi-, jatko- ja Lapin sodan sotavanki- ja siviilileirit 1939–1944. Käsikirja. The Finnish POW and Internee Camp. Handbook, 1939–1944. (pdf på finska och engelska)

Toim. / Ed. by Lars Westerlund
Helsinki: Kansallisarkisto 2008. 281 s.
ISBN 978-951-53-3149-6

Finns endast som nätversion

Prisoners of War deaths and people handed over to Germany and the Soviet Union in 1939-55. A Research Report by the Finnish National Archives. (pdf på engelska)

Edited by Lars Westerlund.
Helsinki : Kansallisarkisto, 2008. 237 s.
ISBN 978-951-53-3140-3

Finns endast som nätversion

Sotavangit ja internoidut. Kansallisarkiston artikkelikirja. Prisoners of War and Internees. A Book of Articles by the National Archives. (pdf på finska och engelska)

Toimittanut - Edited by Lars Westerlund. Helsinki : Kansallisarkisto, 2006.
568 s.
ISBN 978-951-53-3139-7

Finns endast som nätversion

Suomalaiset Venäjällä. Lähdeopas. - Handlingar till källor rörande finländare i Ryssland.

Max Engman
Helsinki: Kansallisarkisto, 2004. 143 s.
ISBN 951-53-2652-4

15,00

Reinhold Hausen (1850-1942). Kansallisen arkiston rakentaja.

Toimittanut Elisa Orrman. Helsinki: Art House: Kansallisarkisto, 2000. 109 s.
ISBN 951-884-286-8

18,00

Suomen historian asiakirjalähteet.

Toim. Eljas Orrman & Elisa Pispala.
Julkaissut Kansallisarkisto & WSOY. Porvoo 1994. 336 s.
ISBN 951-0-19284-8

 

Valtionarkiston satavuotias rakennus - Riksarkivets hundraåriga byggnad.

Ville Lukkarinen
Helsinki 1990. 95 s.
ISBN 951-37-0316-9

8,00

Suomen arkistolaitos Haminan rauhasta maan itsenäistymiseen.

Martti Kerkkonen
Helsinki 1988. 228 s.
ISBN 951-47-1575-6

Det finska arkivväsendets historia från Fredrikshamnsfreden till självständigheten.

Av Martti Kerkkonen. Stockholm, Kristianstad 1995. 216 s.
ISBN 91-88366-13-8
ISSN 0346-8488

(Svenska edition: Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet 12. Finlands Riksarkiv 1809 - 1917. )
12,00

Vanhat käsialat ja asiakirjat. Osa1 (pdf på finska)

Vanhat käsialat ja asiakirjat. Osa 2 (pdf på finska)

Valtionarkisto
Helsinki 1977. 156 s.
ISBN 951-2525-0

Finns endast som nätversion