Akti

Akti är Riksarkivets kundtidning. Innehållet i Riksarkivets kundtidning anpassas till hela arkivfältet så att det betjänar både de professionella inom arkivbranschen och andra personer som är intresserade av arkiv, arkivbestånden och utvecklingen av dessa.eita.

Prenumerera på Akti!

Prenumerationspriserna 2019: årgång (2 nr) 30,00 euro (+ moms 24 %) + expeditionsavgift 11,50€ (+ moms 24 %).
Prenumerationer, adressändringar och andra ändringar gällande prenumerationer sänds till: kirjaamo@arkisto.fi. Ett prenumerationsmeddelande ska innehålla följande information: prenumerantens namn, prenumerationsadress, faktureringsadress (om annan än adressen), postnummer och -anstalt, personbeteckning (privatpersoner) och FO-nummer (företagskunder).

Anvisningar för skribenter

Tidning nr 1/2020: deadline för inlämning av material 31.3.2020, tidningen utkommer 12.5.2020

Tidning nr 1/2020: deadline för inlämning av material 19.10.2020, tidningen utkommer 24.11.2020

Artiklarnas längd (inkl. mellanslag)

Ett uppslag: 5 600 tecken
En sida: 3 000 tecken
En halv sida: 1 500 tecken
Fotografierna ska vara minst 1 Mb stora, med upplösningen 300 dpi och i JPEG-format.

Artiklarna och fotografierna sänds till redaktionssekreterare Minna Nurro per e-post på adressen minna.nurro[@]pp.inet.fi.

Akti – mediekort

Beskrivning av media: Akti är en finskspråkig tidskrift för dokumenthantering och arkivfunktion. Den betjänar professionella i branschen samt forskare och andra informationssökande som är intresserade i arkivbestånden och utvecklingen av dessa.

Utgivare: Riksarkivet
Adress: Riksarkivet, PB 258, 00171 Helsingfors

Chefredaktör: Marie Pelkonen, Riksarkivet
Redaktionssekreterare: Minna Nurro, Viestintätoimisto Lumitähti, minna.nurro[@]pp.inet.fi

Redaktionsråd:
direktör Istvan Kecskemeti
forskare Ville Kontinen
överinspektör Vesa-Matti Ovaska
utvecklingschef Anne Wilenius

Typ: Fackpublikation
Medians webbplats: www.arkisto.fi
Prenumerationer och respons: kirjaamo@arkisto.fi
Dimensioner: A4, 210 x 297 mm, 28 blad
Papper: MultiOffset PEFC
Grafisk design: Mainostoimisto HINKU
Layout: Mainostoimisto HINKU
Tryckeri: Mainostoimisto HINKU
Upplaga: 850 st.
Distribution: Post
Frekvens: 2 gånger om året
ISSN 1798-2065
ISSN 2341-6327 (på netet)

Tidning för år 2019

Akti 2/2019


Akti 1/2019

Tidning för år 2018

Tidning för år 2017

Tidning för år 2016

Tidning för år 2015

Tidning för år 2014

Tidning för år 2013

Tidning för år 2012

Tidning för år 2011

Tidning för år 2010

Tidning för år 2009