Materialet på Samiska arkivet

Samiska myndigheter överför sina pappershandlingar för varaktig förvaring till Samiska arkivet. Utöver detta tar Samiska arkivet emot från släkter, föreningar, stiftelser och företag arkiv, som är betydelsefulla för den samiska forskningen.

Under de sju första verksamhetsåren har Samiska arkivet mottagit omkring 70 privata arkiv, varav en del har överförts till Samiska arkivet från samiska museet Siida men också från Riksarkivets verksamhetsställen i Helsingfors och Uleåborg. Materialet betjänar mångsidigt tvärvetenskaplig samisk forskning, men också medborgare som är intresserade av familjens och hemortens historia.

Samiska arkivets samlingar omfattar omkring 270 hyllmeter, varav största delen är osorterat material. Dessutom finns det i Samiska arkivet mängder med audiovisuellt och inspelat material som förvaras i ett särskilt inspelningsarkiv.