Materialet i Vasa

I Riksarkivet i Vasa förvaras områdets (Österbottens, Mellersta Österbottens och Sydösterbottens förbund) distrikts- och lokalmyndigheters arkiv. Här finns lagrade även ett antal kyrkliga och vissa kommunala arkiv. Utöver myndigheternas arkiv förvaras i Vasa flera hundra privata arkiv, såsom arkiv av företag, föreningar och sällskap, byar, gårdar, släkter, familjer och privatpersoner.

Det äldsta dokumentet är ett köpebrev från år 1407 i Norra Vallgrunds byarkiv. De äldsta statliga myndigheternas handlingar är i regel från 1600- och 1700-talen, men största delen av handlingarna är från senare århundranden. Totalt förvaras här över tio hyllkilometer myndighets- och privatarkiv, och i dem ingår även flera tusen kartor.

De förut mikrofilmade kyrkböckerna har digitaliserats. Det över 100 år gamla materialet är tillgängligt via Digitalarkivet. Till de digitaliserade handlingarna hör även Savolax dombok från åren 1563-1564.