Hoppa till huvudinnehållet

Materialet i Uleåborg

I Riksarkivet i Uleåborg förvaras statens regionala och lokala myndigheters arkiv av de myndigheter, som har eller har haft verksamhet på området.

Kommunerna och städerna tar själva hand om sina dokument. I Riksarkivet finns arkiv av enskilda avskaffade kommuner. Den viktigaste av dessa är Petsamo kommuns arkiv. Här förvaras också verksamhetsområdets så kallade gamla städers rådstugurätternas och magistraternas arkiv.

Dessutom har mer än 60 församlingar i Uleåborgs och Lapplands län deponerat sina äldsta dokument i Riksarkivet i Uleåborg. Dessa står till forskarnas förfogande i original med undantag av befolkningsregisterdokumenten som finns endast på mikrofilm.

En betydande del av arkivbeståndet utgörs av arkiven efter cirka 2 500 enskilda arkivbildare, med andra ord privatpersoner, föreningar och företag. Arkiven efter representanter för den læstadianska rörelsen och efter föreningar och privatpersoner med nära anknytning till rörelsen har samlats i den så kallade Laestadiana-samlingen.

Landsarkivet har dessutom för forskarbruk skaffat kopior av dokument som berör Norra Finland från andra arkiv i Finland och i utlandet, främst då från Sverige och Norge.

I Uleåborg förvaras arkivet av den mest kända norrfinländaren, Julgubben. Alltsedan 1997 har man varje år utökat samlingen med ett urval av de brev som Julgubben mottagit från hela världen.