Det överlämnade området

Landsbygdskommuner, köpingar och städer:

Karelen

Följande kommuner var belägna på det helt överlämnade området: St. Andrée, Harlu, Heinjoki, Hiitola, Imbilax, Jaakkima, St. Johannes, Kanneljärvi, Kaukola, Kirvus, Kivinäbb, Björkö VL, Björkö landskommun, Kuolemajärvi, Kronoborg, Kexholms landskommun, Kexholm, Lahdenpohja, Lövskär, Lumivaara, Metsäpirtti, Mola, Pyhäjärvi Vl, Rautus, Ruskeala, Räisälä, Sakkola, Salmis, Seitskär, Soanlax, Sordavala, Sordavala landskommun, Suistamo, Suojärvi, Hogland, Terijoki, Tytärskär, Nykyrka, Valkjärvi, Viborg, Viborgs landskommun, Vuoksela, Vuoksenranta, Äyräpää.

Delar av sitt område förlorade fem kommuner vars kvarstående delar anslöts till angränsande kommuner och kommunerna avskaffades: Jäskis, Pälkjärvi, Vahviala, Korpiselkä, Säkkijärvi

Totalt 16 kommuner tvingades överlämna en del av sitt område men kvarstod som självständiga kommuner, fortsatte sin verksamhet och behöll sitt namn: Ilomants, Joutseno, Kides, Lappee, Nuijamaa, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolax, Saari, Simpele, Tohmajärvi, Uguniemi, Vehkalahti, Vederlax, Värtsilä och Ylämaa.

Arkiven av Karelens avskaffade kommuner förvaras på Riksarkivet i St. Michel. Arkiven av kommunerna som fortsatte sin verksamhet finns hos kommunerna själva.

Lappland

Petsamo kommun avskaffades. Salla och Kuusamo överlämnade en del av sitt område men kvarstod som självständiga kommuner, fortsatte sin verksamhet och behöll sitt namn.

Petsamo kommuns arkiv förvaras i Uleåborgs landskapsarkiv.

Församlingarna

Arkiven av det överlämnade Karelens kommuner och Petsamo kommun förvaras på Riksarkivet i St. Michel. I Petsamo fanns både en evangelisk-luthersk och ortodox församling.

Karelens evangelisk-lutherska församlingar var:

St. Andrée, Harlu, Heinjoki, Hiitola, Ihantala, Ilmee, Imbilax, Jaakkima, St. Johannes, Jäskis, Kanneljärvi, Kaukola, Kirvus, Kivinäbb, Björkö, Korpiselkä, Kuolemajärvi, Kronoborg, Kexholms stadsförsamling, Kexholms landsförsamling, Lövskär, Lumivaara, Metsäpirtti, Mola, Pyhäjärvi, Pälkjärvi, Rautus, Ruskeala, Räisälä, Sakkola, Salmis, Seitskär, Soanlax, Sordavala stadsförsamling, Sordavala landsförsamling, Suojärvi, Hogland, Säkkijärvi, Terijoki, Tytärskär, Nykyrka, Vahviala, Valkjärvi, Viborgs landsförsamling, Viborgs svenska församling, Viborgs domkyrkoförsamling, Vuoksela, Vuoksenranta och Äyräpää samt Ingermanlands flyktingars församling.

Karelens ortodoxa församlingar var:

Annantehdas, Kellomäki, Kitelä, Korpiselkä, Kuokkala, Kyyrölä, Kexholm, Mantsinsaari, Palkeala, Pitkäranta, Raivola, Salmis, Sordavala, Suistamo, Suojärvi, Terijoki, Tiurula, Nykyrka, Viborg och Viborgs finska ortodoxa församling.