Hoppa till huvudinnehållet

Materialet i St. Michel

På Riksarkivet i S:t Michel förvaras arkiv från ämbetsverk och inrättningar inom statens region- och lokalförvaltning, kyrkliga och kommunala arkiv och privata arkiv från Södra Savolax, Södra Karelen, Kymmenedalen och det överlåtna Karelen. Det äldsta dokumentet är från år 1455 och konsekventa dokumentuppsättningar börjar från slutet av 1600-talet.

På Pirttiniemenkatu finns för närvarande cirka 15 000 hyllmeter dokument och på centralarkivet nästan 40 000 hyllmeter. År 2018 överfördes en del mindre använda material från statens centralförvaltning från Helsingfors till Riksarkivets centralarkiv i S:t Michel. Bland de överförda materialen finns också material från försvarsförvaltningen, till exempel dokument om sjukvårdsförbanden (krigs- och militärsjukhus och nedlagda garnisonssjukhus).

Förteckningar om de material som flyttades från Helsingfors till centralarkivet i S:t Michel år 2018

Material från försvarsförvaltningen som överförts till centralarkivet i S:t Michel (pdf på finska)

Material från civilförvaltningen som överförts till centralarkivet i S:t Michel (pdf på finska)

De flyttade materialen räknas upp per materialomgång eller på arkivbildarnivå.  Det lönar sig att kontrollera de närmare uppgifterna om materialet i Astia. Beställningarna till forskarsalen på Pirttiniemenkatu och fjärrlånsbeställningarna ska också göras i Astia. De listor som anges ovan omfattar inte digitalt tillgängliga passivmaterial, och förteckningarna uppdateras inte i fråga om nytt material som tas emot i centralarkivet.