Materialet i S:t Michel

På Riksarkivet vid Pirttiniemenkatu i S:t Michel förvaras arkiv från ämbetsverk och inrättningar inom statens region- och lokalförvaltning, kyrkliga och kommunala arkiv och privata arkiv från Södra Savolax, Södra Karelen, Kymmenedalen och det överlåtna Karelen.

År 2018 överfördes bland annat material från statens centralförvaltning från Helsingfors till Riksarkivets centralarkiv i S:t Michel. Bland de överförda materialen finns också material från försvarsförvaltningen, till exempel dokument om sjukvårdsförbanden (krigs- och militärsjukhus och nedlagda garnisonssjukhus).

Det lönar sig att kontrollera de närmare uppgifterna om materialet i Astia, via vilken man också gör beställningarna till forskarsalen vid Pirttiniemenkatu och fjärrlånsbeställningarna.

På Pirttiniemenkatu finns för närvarande cirka 16 200 hyllmeter dokument och på centralarkivet nästan 40 000 hyllmeter.

Förteckningar om de material som flyttades från Helsingfors till centralarkivet i S:t Michel år 2018

Material från försvarsförvaltningen som överförts till centralarkivet i S:t Michel (pdf på finska)

Material från civilförvaltningen som överförts till centralarkivet i S:t Michel (pdf på finska)

De flyttade materialen räknas upp per materialomgång eller på arkivbildarnivå.  De listor som anges ovan omfattar inte digitalt tillgängliga passivmaterial, och förteckningarna uppdateras inte i fråga om nytt material som tas emot i centralarkivet.