Hoppa till huvudinnehållet

Materialet i Jyväskylä

I Riksarkivet i Jyväskylä förvaras områdets statliga myndigheters arkiv, kyrkliga arkiv och privata arkiv. Myndigheterna överlåter hit sina över 40 år gamla handlingar för varaktig förvaring.

De äldsta enhetliga serierna av myndighetshandlingar härstammar i regel från slutet av 1700-talet. Det äldsta dokumentet är ett brev skrivet på latin från 1535. Jyväskylä är en känd skolstad och därav utgör skolornas och läroanstalternas arkiv en viktig del av myndigheternas arkivmaterial.

Riksarkivet har deponerat i Jyväskylä bland annat Senatens expeditioners brevkoncept och konceptprotokoll, en del av den förflyttade befolkningens ersättningsarkiv och föreningen Suomen Huoltos arkiv.

Landsarkivet har sammanlagt cirka 6,3 hyllkilometer dokument och cirka 65 000 kartor. Privatarkiven upptar cirka 2,3 hyllkilometer av hela materialet.

Uppgifter om de lagrade arkiven och delvis även arkivkatalogerna hittas i arkivdatabasen. Arkivkatalogerna i pappersformat finns i forskarsalen. Över lagfarterna, bouppteckningarna, mikrofilmerna och delvis över kartorna finns det manuella register.

Utöver originalmaterialet finns det rikligt med mikrofilmat material, omkring 13 000 mikrofilmrullar och ungefär 165 000 mikrokort. En betydande del av det mikrofilmade materialet utgörs av församlingarnas kyrkoböcker. Dessutom har arkivet anskaffat bland annat fogde- och länsräkenskaper och domböcker på mikrofilm. Jyväskylä universitetets institut för historia har deponerat sin mikrofilmsamling här.

Kyrkoarkivens mikrofilmrullar och -kort (pdf)