Materialet i Jyväskylä

I Riksarkivet i Jyväskylä förvaras arkivet för Mellersta Finlands förbunds statliga myndigheter, kyrkliga arkiv och privata arkiv. Myndigheterna har i allmänhet överlåtit hit sina över 40 år gamla handlingar för varaktig förvaring.

De äldsta enhetliga serierna av myndighetshandlingar härstammar i regel från slutet av 1700-talet. Det äldsta dokumentet är ett brev skrivet på latin från 1535. Landsarkivet har sammanlagt cirka 6,3 hyllkilometer dokument och cirka 65 000 kartor. Privatarkiven upptar cirka 2,3 hyllkilometer av hela materialet.

Jyväskylä är en känd skolstad och därav utgör skolornas och läroanstalternas arkiv en viktig del av myndigheternas arkivmaterial. Dessutom har Riksarkivet deponerat i Jyväskylä bland annat Senatens expeditioners brevkoncept och konceptprotokoll, en del av den förflyttade befolkningens ersättningsarkiv och föreningen Suomen Huoltos arkiv.

Största delen av församlingarnas tidigare mikrofilmade över 100 år gamla material har digitaliserats är tillgängliga på Digitalarkivet som självbetjäning. Även mikrofilmsamlingen av institutionen för historia vid Jyväskylä universitet är tillgänglig här.