Hoppa till huvudinnehållet

Materialet i Joensuu

Riksarkivet i Joensuu tar emot och förvarar överföringar av statliga myndigheters handlingar från områden Norra Karelen och Norra Savolax. Här förvaras deponerade även församlingars gamla arkiv. Också privatpersoner, organisationer och föreningar har överfört dokument.

Till Joensuu har anskaffats en mängd mikrofilmer. De största grupperna är församlingarnas befolkningsregisterhandlingar, Genealogiska Samfundet i Finlands historiebokskopior (förteckningar över födda, vigda och döda), länsräkenskaper, senatens diarier, register och protokoll, länsstyrelsernas passförteckningar samt akterna från överdomstolen för statsförbrytelser som hänför sig till utredningarna efter 1918 års krig.

Vid utgången av 2012 fanns det mer än 9 300 hyllmeter handlingar, mer än 140 000 mikrokort och närmare 5 000 rullfilmer. Separat katalogiserade kartor och ritningar finns ca 17 000 exemplar.

Till biblioteket anskaffas särskilt litteratur som framför allt handlar egna de regionala landskapens historia och släktforskning.