Materialet i Joensuu

Riksarkivet i Joensuu förvarar statliga myndigheters handlingar från områden i Norra Karelens och Norra Savolax förbund. Här förvaras deponerade även församlingars gamla arkiv. Största delen av församlingarnas tidigare mikrofilmade över 100 år gamla material har digitaliserats är tillgängliga på Digitalarkivet som självbetjäning. Också privatpersoner, organisationer och föreningar har överfört dokument. I slutet av 2018 fanns det över 11 000 hyllmeter dokument. De äldsta dokumenten är från 1600-talet och de äldsta enhetliga dokumentserierna från 1700-talet.